Kriminológiai Közlemények 25.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA rendezvényt - ezt a résztvevők száma is igazolta - nagy várakozás előzte meg. Ennek lehetséges okai közül hármat említek:
a/ először nyílt lehetőség arra, hogy pszichiáterek jogászok előtt mondják el véleményüket a kábítószer-problémát kriminalizáló, az 198G. évi VI. BED-ben és az 1987. III. tv-ben testet öltő kriminálpolitikáról,
b/ ugyanarról a témáról két különböző szakma képviselői tanácskozhattak,
c/ éles vitára lehetett számítani a társadalmi integrációt eltérő eszközökkel szolgáló jogászok és pszichiáterek között.
A rendkívül színvonalas ülés komoly szellemi élményt jelentett a résztvevőknek. /Ezért is sajnálatos, hogy kötetünk nem tartalmazza az összes elhangzott előadást, hozzászólást, csak azokat, amelyeknek írásos változatát a szerzők a megjelentetés céljából megküldték./
A tanácskozás egyik legfontosabb tanulsága kétségkívül az, hogy egy-egy jelenség megítélése nem annyira a szakmai hovatartozástól, hanem sokkal inkább a véleményt formáló értékeitől, szemléletétől függ. Jól példázza ezt a kényszergyógyítás szükségességéről, értelméről folytatott vita. Ezzel kapcsolatosan előzetesen arra lehetett számítani, hogy a jogászok többsége az intézmény mellett, a pszichiáterek ellene foglalnak állást. Amikor azonban a délelőtti ülés moderátora, Gönczöl Katalin bevezetőjében a jogról, mint a hatalom korlátjáról beszélt, a pszichiáterek jó része elégedetten nyugtázta a jognak egy eddig ritkán hangoztatott, ám a témánk szempontjából nem lényegtelen szerepét, A későbbiekben pedig kiderült: létezhet közös platform pszichiáterek és jogászok között úgy a kényszergyógyítást ellenzők, mint a támogatok táborában, A rendezvény éppen ezért lehet úttörő jelentőségű, mert bizonyította, hogy elképzelhető a dialógus a különböző szakmák, tudományterületek képviselői között. "Ma a tudományágak közötti valódi együttműködésre van szükség, és ennek modelljét nyújthatná a drog-kérdés." - mondta az azóta elhunyt Goldschmidt Dénes az 1987. január 22-i ülésen, A mostani tanácskozás eredményeként talán nem kell a jövőben feltételes módban fogalmazni.
De hasznos volt a rendezvény az eltérő nézeteket vallók dialógusa szempontjából is. Ezt a párbeszédet szintén fenn kell tartani annak érdekében, hogy a jövőbeni kábítószer-politika konszenzus eredményeként alakuljon ki. A hazai tapasztalatok és ismeretek nem olyan bőségesek a kábítószer-probléma területén, hogy az ellentétes álláspontot vallók közül bárki úgy tekintsen a politika szintjére emelendő nézetére, javaslatára, hogy az a kábítószer-kérdés megoldásának, kontrolljának egyetlen lehetséges útja. A narkológia nem túl régi hazai történetében sajnos már találunk példát arra, hogy egy irányzat hívei monopolhelyzetbe kerülve, a maguk nézetét - minden attól eltérő álláspont figyelmen kívül hagyásával - érvényesítették /lásd; kábítószer-fogyasztás bűncselekménnyé nyilvánítása, kényszergyógyítás kierjesztése a kábítószer-fogyasztóra/.
A kábítószer-politika jövőbeni alakítóinak ennél nagyobb toleranciát kell tanúsítaniuk a sajátjuktól eltérő nézetek iránt, mert a jelenség visszaszorításához szükséges szakmai összefogásnak ez az egyik legfontosabb feltétele.

TartalomA JOG ÉS A TERÁPIA ÖSSZEFÜGGÉSEI A KÁBÍTÓSZERFOGYASZTÓK KEZELÉSÉBEN
http://kriminologia.hu/files/2501bayer_0.pdf Dr. Bayer István megnyitója
http://kriminologia.hu/files/2502szabo_0.pdf Dr. Szabó András: Büntetés vagy gyógyítás?
Korreferátumok
http://kriminologia.hu/files/2503frech_0.pdf Dr. Frech Ágnes: Kábítószeres ügyek ítélkezési gyakorlata egy bíró szemszögéből
http://kriminologia.hu/files/2504toro_0.pdf Dr. Törő Károly: A kábítószerélvezettel összefüggő személyiségvédelem
http://kriminologia.hu/files/2505kalmar_0.pdf Dr. Kalmár Zsuzsanna: A kábítószertörvény mint a jövőbeni szabályozás egyik lehetősége
http://kriminologia.hu/files/2506boda_0.pdf Dr. Boda Lívia: Az igazságügyi orvosszakértő dilemmája
http://kriminologia.hu/files/2507gerevich.pdf Dr. Gerevich József: Előzetes megjegyzések a pszichiátriai szekció munkája elé
Korreferátumok
http://kriminologia.hu/files/2508racz.pdf Dr. Rácz József: A személyiségjogok kérdése a drogfogyasztók terápiájában
http://kriminologia.hu/files/2509grezsa.pdf Dr. Grezsa Ferenc: Büntetőjogi eszközök ós terápiás attitűdök a narkológiai munkában
http://kriminologia.hu/files/2510ratkoczi.pdf Dr. Ratkóczi Éva: A motiváció szerepe a narkománok terápiájában
Hozzászólások
http://kriminologia.hu/files/2511katona.pdf Dr. Katona Éva - Dr. Cserne István
http://kriminologia.hu/files/2512kerezsi.pdf Dr. Kerezsi Klára
http://kriminologia.hu/files/2513levai.pdf Dr. Lévai Miklós
http://kriminologia.hu/files/2514nemeth.pdf Dr. Németh Zsolt
http://kriminologia.hu/files/2515vegh.pdf Végh József

http://kriminologia.hu/files/2515vegh.pdf Dr. Bayer István: Zárszó


A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.