A Társaságról

Készült: 2011-05-01 16:15:13

Az 1983-ban alakult Magyar Kriminológiai Társaság a kriminológia és a büntető jogpolitika elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődő szakemberek társadalmi egyesülése, amelynek célja a kriminológia fejlődésének előmozdítása, eredményeinek széleskörű megismertetése és a különböző országok szakemberei közötti együttműködés erősítése. A Társaság jelenleg mintegy ötszáz tagja között ügyvédek, ügyészek, bírák, pártfogó felügyelők, joghallgatók éppúgy jelen vannak, mint a bűnügyi tudományok legnevesebb hazai elméleti képviselői. Az elmúlt két évtizedben a Társaság folyamatosan bővülő tagsággal és az érintett szakmák mind szélesebb körű bevonásával törekedett arra, hogy a bűnözés és a bűnözéskontroll aktuális kérdéseinek sokoldalú megismerésére és értékelésére termékeny fórumot biztosítson.CÉLJAINK


A Magyar Kriminológiai Társaság pártoktól és politikai tevékenységtől független társadalmi szervezet, amely azzal a törekvéssel alakult meg, hogy a bűnözéssel, bűnmegelőzéssel, illetve a büntető jogpolitika elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozó szakemberek szakmai-tudományos közösségét megteremtse. A Társaság az elméletet és gyakorlatot átfogó tudományos és kutatási tevékenységet végez a bűnözéssel, a bűnüldözéssel, a büntetés-végrehajtással, a közrenddel, a közbiztonsággal és más hasonló kérdésekkel összefüggő szakmai területeken. Szakmai fórumok biztosításával arra törekszik, hogy a bűnözéssel foglalkozó szakemberek és a szélesebb nyilvánosság mind nagyobb körben jusson a hazai és nemzetközi kriminalitással kapcsolatos valós ismeretek és információk birtokába. A Társaság nem titkolt célja, hogy a különböző tudományterületek és szakmák képviselőinek összefogásával reális és megalapozott alternatívákat biztosítson a büntetőpolitika számára.TEVÉKENYSÉG


Céljai elérése érdekében a Társaság ösztönzi a bűnözéssel, bűnüldözéssel, közbiztonsággal, büntetés-végrehajtással kapcsolatos kutatásokat, tudományos ülések, vándorgyűlések, kerekasztal-beszélgetések szervezésével fórumot biztosít a kriminológia eredményeinek megvitatására, kiadványokkal segíti a bűnözéssel kapcsolatos ismeretek terjesztését. 1983 óta mintegy kétszáz tudományos ülés tette lehetővé a szakemberek és érdeklődők számára az aktuális kriminológiai vagy büntetőpolitikai kérdések megvitatását. Az évente legalább négyszer megrendezett tudományos ülések és kerekasztal-beszélgetések – amelyek a Társaság éves tudományos programjába illeszkednek – rendkívül változatos témákat ölelnek fel, az olyan, rendszeresen visszatérő vitatémáktól kezdve, mint a rendészet reformja, a kábítószer- és fiatalkori bűnözés vagy a bűnmegelőzés, az olyan specifikus aktualitásokig, mint egy-egy jogszabálytervezet vagy büntetőpolitikai döntés megvitatása. A Társaság emellett szerepet vállal a kriminológia hazai oktatásának fejlesztésében is: kriminológiai tankönyvek és szakkönyvek ismertetése és a bűnügyi tudományok egyetemi oktatásának értékelése egyaránt szerepelt a tudományos ülések programjai között.

A kétévente megrendezett Országos Kriminológiai Vándorgyűlés 1994-ben indult olyan hagyományteremtő vállalkozásként, amely mára a bűnözéssel foglalkozó szakemberek egyik legnagyobb országos rendezvényévé nőtte ki magát. A két-három napos Vándorgyűléseken egy-egy különösen aktuális téma mentén plenáris- és szekcióüléseken vitathatják meg elképzeléseiket a résztvevők. A következő Vándorgyűlésre 2005 őszén Szegeden kerül sor, ahol az ún. bizalmi bűncselekményekkel kapcsolatos jogalkotói és jogalkalmazói problémákra keresnek megoldást a témával foglalkozó szakemberek.

A Magyar Kriminológiai Társaság tagja a Nemzetközi Kriminológiai Társaságnak, tagjaink jelentős része példaértékű nemzetközi tudományos kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A Társaság vezetésének aktivitását jelzi, hogy alig négy évvel a rendszerváltás után, 1993 augusztusában a Nemzetközi Kriminológiai Társaság Budapesten tartotta XI. Nemzetközi Kongresszusát „A társadalmi-politikai változások és a bűnözés – a XXI. század kihívása” címmel. Az 57 országból érkező mintegy 1400 szakember részvételével lebonyolított rendezvényt mind a hazai szervezők, mind pedig a résztvevők rendkívül sikeresnek ítélték meg. Ugyancsak a Társaság szervezésében, 2003 márciusában került sor Miskolcon a Nemzetközi Kriminológiai Társaság 65. Nemzetközi Kurzusára. „A bűnözés új tendenciái, a kriminálpolitika változásai Közép- és Kelet-Európában” címmel megrendezett kurzuson 21 ország 220 képviselője vett részt.

A Társaság valamennyi rendezvényéről készül kiadvány. Az évente többször megjelenő Kriminológiai Közlemények célja, hogy a hazai kriminológiai irodalom egyik alapvető forrásaként a tudományos üléseken elhangzottak minél szélesebb szakmai körhöz eljussanak. A Kriminológiai Közlemények Különkiadásai jellemzően a nagyobb rendezvények – Vándorgyűlések, nemzetközi konferenciák – tematikus anyagait tartalmazzák, ezért különösen hasznosak lehetnek azok számára, akik a bűnözéssel foglalkozó tudományok egy-egy részterületében kívánnak elmerülni.

A Társaság fontosnak tartja, hogy kifejezze elismerését azok iránt, akik tudományos munkásságukkal hozzájárulnak a bűnügyi tudományok fejlődéséhez és a kriminológiai ismeretek terjesztéséhez. Örökös tiszteletbeli elnökünk, Dr. Szabó András volt alkotmánybíró tiszteletére – az elnök 70. születésnapja alkalmából – a Társaság tanulmánykötetet jelentetett meg. A bűnözéssel foglalkozó legkiválóbb hazai szakemberek tevékenységét a Társaság az általa alapított Vámbéry-érem és Viski-érem adományozásával ismeri el. A kriminológia iránt érdeklődő egyetemi hallgatók szakmai tevékenységét a Társaság az Országos Tudományos Diákköri Konferencia kriminológia szekciójában tett különdíj-felajánlással támogatja.

A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.