Elnökség és Tisztségviselők

Készült: 2011-04-27 08:09:43

Elnökség és tisztségviselők

Az Elnökség a Magyar Kriminológiai Társaság operatív szerve, amely két közgyűlés között látja el az irányító feladatokat, illetve gondoskodik a Társaság tudományos programjának elfogadásáról és megvalósításáról. Ülésein részt vesznek a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Társaság szakmai szekcióinak vezetői is. Az Elnökség tagjait és elnökét, aki egyben a Társaság elnöke is, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja öt évre. A jelenlegi Elnökséget a Társaság 2022. februári tisztújító közgyűlése választotta meg.

ELNÖKSÉG

Örökös tiszteletbeli elnök:

Dr. Szabó András (✝), volt alkotmánybíró

Elnök:

Dr. Gönczöl Katalin professor emerita, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék

Főtitkár:

Dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, címzetes egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem AJTK

Tagok:

Dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár, kriminológus, az OKRI Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszékének vezetője

Dr. Bárándy Péter ügyvéd, volt igazságügy-miniszter

Dr. Bárd Petra PhD, habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék; kutató, CEUJogi tanszék és CEU Demokrácia Intézet

Dr. Finszter Géza professor emeritus, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Dr. Hack Péter habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Dr. Hatvani Erzsébet igazgatóhelyettes, Rákospalotai Javítóintézet

Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, főtanácsos, tudományos tanácsadó, Országos Kriminológiai Intézet

Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék, volt alkotmánybíró

Csemáné Dr. Váradi Erika PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Dr. Virág György PhD, igazgatóhelyettes OKRI, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék

Dr. Vig Dávid egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék; Amnesty International Magyarország igazgatója

Dr. Kiss Tibor PhD, egyetemi adjunktus, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszék; kutató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Eötvös József Kutatóközpont, Kiberbiztonsági Kutatóintézet

Dr. Inzelt Éva PhD, egyetemi adjunktus, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológia Tanszék;

Szontagh Veronika tudományos segédmunkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Bűnügyi Tudományok Osztálya

TITKÁROK

Pénzügyi és adminisztratív titkár:

Dr. Csontos Laura ügyvéd, PhD hallgató, ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Szakmai titkár:

Dr. Kunos Zsuzsanna jogász, PhD hallgató, ELTE Kriminológiai Tanszék

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Elnök:

Dr. Müller Anikó ügyvéd, Dr. Müller Anikó Ügyvédi Iroda Budapest

Tagok:

Dr. Láng László legfőbb ügyészségi tanácsos, főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség Nyomozásfelügyeleti és Vádelőkészítési Főosztály

Dr. Turi András nyugalmazott ügyész
 

A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.