Igazgató Tanács és Tisztségviselők

Készült: 2023-04-08 08:09:43

Igazgató Tanács és Tisztségviselők

Az Igazgató tanács a Magyar Kriminológiai Társaság operatív szerve, amely két közgyűlés között látja el az irányító feladatokat, illetve gondoskodik a Társaság tudományos programjának elfogadásáról és megvalósításáról. Ülésein részt vesznek az Ellenőrző Bizottság tagjai, valamint a Társaság szakmai szekcióinak vezetői is. Az Igazgató Tanács tagjait és elnökét, aki egyben a Társaság elnöke is, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés választja hat évre. A jelenlegi Igazgató Tanácsot a Társaság 2024. márciusi tisztújító közgyűlése választotta meg.

 

ELNÖKSÉG

Örökös tiszteletbeli elnök:

Dr. Gönczöl Katalin professor emerita, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék

Elnök:

Dr. Vig Dávid egyetemi adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológia Tanszék; Amnesty International Magyarország igazgatója

Főtitkár:

Dr. Inzelt Éva PhD, egyetemi adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék

Az Igazgató Tanács tagjai:

Dr. Barabás Andrea Tünde CSc egyetemi tanár, OKRI igazgató, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Rendészettudományi Kar, Kriminológia Tanszék tanszékvezető

Csemáné Dr. Váradi Erika PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Dési Ádám PhD, tudományos munkatárs Pannon Egyetem, Tudománymentriai műhely

Fiáth Titanilla PhD, egyetemi adjunktus (klinikai és addiktológiai szakpszichológus, kulturális antropológus) - ELTE TáTK

Dr. Finszter Géza professor emeritus Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. Hatvani Erzsébet igazgatóhelyettes, Rákospalotai Javítóintézet

Dr. Ivanics Zsófia PhD, egyetemi adjunktus, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék

Dr. Kerezsi Klára, az MTA doktora, egyetemi tanár, professor emerita, NKE-RTK
a Rendészettudományi Doktori Iskola alapító volt vezetője

Krámer Lili kriminológus, kutató és projektmenedzser, Magyar Helsinki Bizottság; a Fogvatartottakat és Családjukat Képviselő Csoport (FECSKE) egyik alapító tagja

Dr. Lévay Miklós egyetemi tanár, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék és Széchenyi István Egyetem DFK Bűnügyi Tudományok Tanszék, volt alkotmánybíró (2007-2016)

Dr. Pázsit Veronika jogszabály-előkészítő, Igazságügyi Minisztérium

Dr. Solt Ágnes PhD, szociológus, kriminológus, kutató, az OKRI Bűnözéskutatási és Elemzési Tudományos Osztály tudományos főmunkatársa, az ELTE TáTK Szociológia Tanszék és az NKE Rendészeti Doktori Iskolájának óraadó tanára

Dr. Szabó Judit PhD, tudományos főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet, Büntető Jogtudományok Osztálya

Szontagh Veronika tudományos segédmunkatárs, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Bűnügyi Tudományok Osztálya

 

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

Ellenőrző Bizottság elnöke:

Prof. Dr. Gellér Balázs PhD (Cambridge), LLD (ELTE), tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK)

Ellenőrző Bizottság tagjai:

Dr. Nemes András ügyvéd, Tran és Nemes Ügyvédi Iroda; megbízott oktató, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Büntetőjogi Tanszék

Dr. Turi András csoport- és osztályvezető ügyész (1997-2008), rendészeti szakállamtitkár (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium)

 

TITKÁROK

Pénzügyi és adminisztratív titkár:

Dr. Csontos Laura ügyvéd, PhD hallgató, ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Szakmai titkár:

Dr. Kunos Zsuzsanna jogász, PhD hallgató, ELTE Kriminológiai Tanszék

 

A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.