Tudományos ülések

Készült: 2011-05-02 13:12:35

20112011. május 27. Pártfogás és Bűnözés
Előadók: dr. Hatvani Erzsébet, Bányai Emőke, Szathmáry-Király Orsolya

2011. április 28. A fiatalkorúak igazságszolgáltatásának aktuális kérdései
Előadók: dr. Kadlót Erzsébet, dr. Vaskuti András, dr. Ligeti Miklós, Gyurnik Mária

2011. március 18. A büntető jogszabályok változásaiban tapasztalható kollíziók manifesztálódása a joggyakorlatban
Előadók: dr. Bárándy Péter, dr. Elek Balázs, dr. Sinku Pál, dr. Urbán Zoltán

20102010. december 10. Sentencing reform in common law jurisdictions
Előadó: Julian V. Roberts (Professor, Faculty of Law, University of Oxford)
Sense and Sensibility about American Penal Culture
Előadó: Michael Tonry (Professor, Faculty of Law, University of Minnesota)

2010. december 3. A migráció büntetőjogi vonatkozásai
Előadók: dr. Gyulai Gábor, dr. Kováts András, dr. Iván Júlia

2010. május 28. A bírósági szervezet aktuális kérdései
Előadó: dr. Baka András

2010. április 16. Rendészeti stratégia és a rendészeti rendszer jövőképe
Előadók: dr. Kacziba Antal, dr. Bencze József, Dr. Finszter Géza

2010. február 26. Az áldozatsegítés helyzete és jövőképe
Előadók: dr. Virág György, dr. Zséger Barbara

2010. január 22. A cigánykutatások kritikai elemzése
Előadó: dr. Dupcsik Csaba

20092009. december 2. Tauber István emlékülés és könyvbemutató
Köszöntő: Dr. Király Miklós, Előadók: dr. Németh Zsolt, Dr. Lévay Miklós, Dr. Vavró István, dr. Krémer Ferenc

2009. november 19. Húsz éves a Viktimológiai Szekció
Előadók: dr. Csendes László, Dr. Fehér Lenke

2009. október 16. Helyi közbiztonság
Főelőadó: dr. Turi András. Előadók: dr. Vereckei Csaba, dr. Battancs Erika, dr. Paizs József

2009. június 12. Mediáció a büntető igazságszolgáltatásban és a bűnmegelőzésben
Főelőadó: dr. Hatvani Erzsébet. Előadók: dr. Wágner János, dr. Kertész Tibor, dr. Tatár Jeromos, dr. Barinkai Zsuzsa

2009. május 15. A fiatalkorú elítéltek áldozati minőségének vizsgálata különös tekintettel a családon belüli erőszakra
Főelőadók: dr. Hollán Miklós, dr. Ligeti Katalin. Előadók: dr. Horváthné dr. Mátrai Katalin, dr. Vaskuti András

2009. február 13. Az uzsorakölcsön aktuális problémái
Főelőadó: dr. Lukács György. Előadók: dr. Bárándy Gergely, dr. Kraudi Adrienne

20082008. november 28. Iskolai erőszak
Előadók: dr. Aáry-Tamás Lajos, dr. Gyurkó Szilvia, Vassné dr. Figula Erika

2008. június 19. 100 éves az első büntető novella. Tudományos emlékülés az MKT, az ELTE ÁJK, az MTA és a Magyar Jogász Egylet közös szervezésében.
Előadók: Dr. Mezey Barna, Dr. Máthé Gábor, dr. Szabó Béla, dr. Madai Sándor, Dr. Lévay Miklós, dr. Bárándy Péter, Dr. Gönczöl Katalin, dr. Papp László

2008. május 22.A rendőrség modernizációja
Főelőadó: Dr. Finszter Géza, Előadók: Dr. Salgó László, dr. Krémer Ferenc

2008. április 25. Pénzhelyettesítő fizetési eszközök új megjelenési formái
Előadók: dr. Kraudi Adrienne, dr. Bene László, dr. Orosz István

2008. március 25. A családon belüli erőszak rendőrségi kezelése Amerikában. (MKT és az RTF szervezésében)
Előadó: Raymond Teske

2008. február 22. A büntetőeljárási és a büntető joggyakorlat empirikus elemzésének eredményei
Előadók: dr. Fleck Zoltán, dr. Hack Péter, dr. Bencze Mátyás

2008. február 7. Viktimológia és Pszichológia. Az MKT Viktimológiai Szekció rendezvénye.
Előadók: Dr. Buda Béla, Csernyikné dr. Póth Ágnes

2008. január 25. Az Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálata első két évének működési tapasztalatai
Főelőadó: dr. Zséger Barbara. Előadók: Rónayné dr. Vojnovics Ibolya, dr. Sömjéni László

20072007. május 10. A fehérgalléros bűnözés Amerikában. Tudományos ülés az MKT és az RTF közös szrvezésében.
Előadó: William L. Gardner

2007. március 28. Kriminológia - Szakkriminológia. Tankönyvbemutató.
Bemutatja: dr. Bócz Endre, dr. Németh Zsolt

2007. február 23. A büntető jogszabályok 2007. évi módosítása
Előadó: dr. Soós László

2007. január 26. Életkor és belátási képesség
Előadók: dr. Vaskuti András, dr. Csemáné dr. Váradi Erika, Katonáné dr. Pehr Erika, dr. Dénes Veronika

20062006. november 24. A Büntető törvénykönyv kodifikációja, a szankciórendszer reformja. Tudományos ülés az MKT és a Magyar Jogász Egylet közös szervezésében.

2006. október 13. Hősies magatartás és büntetőjogi felelősség
Előadók: dr. Bárándy Péter, dr. Szilágyi Péter

2006. szeptember 29. Fiatalkori bűnözés és demográfia
Főelőadó: Dr. Vavró István. Előadók: dr. Váradi Erika, dr. Papp Gábor

2006. június 29. Média és büntető igazságszolgáltatás
Előadók: dr. Barabás Tünde, dr. Fahidi Gergely, dr. Gyurkó Szilvia, dr. Vaskuti András, dr. Virág György

2006. május 5. Gazdasági ciklusok és bűnözés
Főelőadó: dr. Sipos Béla. Előadó: dr. Déri Pál

2006. február 24. A mediáció lehetőségei a magyar büntetőpolitikai reformfolyamatban
Főelőadó: dr. Soós László. Előadók: dr. Hatvani Erszébet és dr. Kiss Anna

2006. január 27. A pártfogó felügyelet keretében elrendelt magatartási szabályok teljesítésével kapcsolatos tapasztalatok
Főelőadó: dr. Kerezsi Klára. Előadó: dr. Kó József

20052005. november 25. A büntető szankciórendszer fejlesztésének lehetőségei
Főelőadó: dr. Ligeti Katalin. Előadók: Dr. Lévay Miklós, dr. Sódor István és dr. Vaskuti András

2005. május 27. A rendészet megvalósult reformja
Előadó: Dr. Finszter Géza

2005. május 6. A kirendelt védői intézmény
Főelőadó: dr. Bánáti János. Előadó: dr. Kádár András Kristóf

2005. április 8. Criminal Policy of the UK Government
Eőadó: Lord Carlile of Berriew QC

2005. április 1. A büntetőjog-ellenes magatartások áldozatainak segítéséről és kárenyhítéséről szóló törvénytervezet koncepciója
Főelőadó: Dr. Gönczöl Katalin. Előadók: dr. Ferge Zsuzsa, dr. Furmann Imre és dr. Szabó Mihály. Felkért hozzászólók: Dr. Katona Géza és dr. Kővári András

2005. február 11. Kísérlet egy alkotmányos büntetőpolitikára az 54/2004. (XII. 13.) AB határozat tükrében
Főelőadó: Dr. Lévay Miklós. Előadók: dr. Mészár Róza, dr. Rácz József, dr. Gábor Edina és dr. Soós László

20042004. november 26. Áldozatok és vélemények – az OKRI-kutatás tapasztalatai
Előadók: dr. Irk Ferenc, dr. Kó József, Dr. Vavró István és dr. Tóth István György

2004. október 21. A magyar pártfogó felügyeleti rendszer reformja
Főelőadó: dr. Hatvani Erzsébet. Előadók: Szabóné Szentmiklósi Eleonóra, Dénesné dr. Csernák Erzsébet, dr. Gedeon Andor és dr. Vaskuti András

2004. január 23. Az új büntetés-végrehajtási törvény tervezetének szakmai vitája
Előadók: dr. Tari Ferenc, dr. Vókó György és dr. Opóczky László
Kriminológiai Közlemények 61.

20032003. december 5. Ötletek a készülő áldozatvédelmi törvényhez – az áldozat büntető eljárásjogi helyzete de lege ferenda
Előadók: dr. Görgényi Ilona, dr. Soós László és dr. Kiss Anna
Kriminológiai Közlemények 61.

2003. november 7. A rendészet elmélete
Előadó: Dr. Finszter Géza
Kriminológiai Közlemények 61.

2003. május 15. A büntetőjogi kodifikáció és a közlekedés-szervezés, valamint a közlekedés-biztonság kérdései, különös tekintettel az uniós csatlakozással együtt járó feladatokra
A Nyugat-Dunántúli Regionális Szekcióval közösen, Győrben megszervezett ülés

2003. január 24. A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia
Előadók: Dr. Gönczöl Katalin és dr. Kerezsi Klára
A Kriminológiai Közlemények 61. száma a cselekvési programot tartalmazza.

20022002. november 22. A magyar rendőrség jelene, jövője, kilátásai
Előadó: Dr. Salgó László
Kriminológiai Közlemények 61.

2002. október 11. A gyermekek elleni szexuális abúzus és a családon belüli erőszak problémája az ESZTER Alapítvány tapasztalatainak tükrében. A családon belüli erőszak és a kiskorú veszélyeztetése törvényi tényállásának jogalkalmazási problémái
Előadók: dr. Virág György és Prókainé Pálya Ilona
Kriminológiai Közelmények 61.

2002. szeptember 23. One year after: British legislation in the light of the September 11th terrorist attacks.
Közös rendezvény a British Association for Central and Eastern Europe 6. Büntetőpolitikai Szemináriumával.

2002. március 1. Az erőszak és a kommunikáció. Az erőszak és a média
Előadó: dr. György Péter

2002. február 8. A migrációval összefüggő törvényi tényállások alkalmazása, és az e körben megvalósuló szervezett bűnözés.
Előadók: Dr. Fehér Lenke, Dr. Finszter Géza, dr. Vincze István és dr. Ritecz György
Kriminológiai Közlemények 60.

20012001. november 30. A gyűlöletbeszéd
Kriminológiai Közlemények 60. Előadók: Dr. Szabó András, dr. Varga Zoltán, dr. Bócz Endre, dr. Márki Zoltán és dr. Bárándy Gergely

2001. november 29. Pszichopátia a normál populációban
Közös rendezvény a Magyar Pszichológiai Társaság Kriminálpszichológiai Szekciójával

2001. november 9. A rendészeti tudományok
Közös rendezvény az MTA IX. Osztályával

2001. október 25. A resztoratív jóvátételi módszer alkalmazása fiatalkorú bűnelkövetőknél
Közös rendezvény a Magyar Pszichológiai Társaság Kriminálpszichológiai Szekciójával
Előadó: Negrea Vidia
Kriminológiai Közlemények 60.

2001. május 8. Az új szabálysértési törvény a gyakorlatban.
Előadók: Károlyiné dr. Müller Erzsébet és dr. Papp László
Kriminológiai Közlemények 60.

2001. május 4. Csemegi Emléknap Csongrádon: Ünnepi emlékülés és koszorúzás Csemegi Károly születésének 175. évfordulóján.
Előadók: dr. Györgyi Kálmán, dr. Lőrinczy György és dr. Sebestyén István
Kriminológiai Közelmények 59.

2001. március 23. A bűnmegelőzés aktuális kérdései
Előadók: dr. Mazula Károly, dr. Gémesi György, dr. Kerezsi Klára, Dr. Finszter Géza, dr. Kó József és dr. Gosztonyi Géza
Kriminológiai Közlemények 59.

2001. február 23. A gyermek- és fiatalkori bűnözés
Előadók: Dr. Vavró István és dr. Váradi Erika
Kriminológiai Közlemények 59.

20002000. január 21. Az Európai Emberi Jogi Bíróság büntető ítélkezési gyakorlata

19991999. november 12. A korrupció és az ellene való fellépés Magyarországon
Közös rendezvény a Helikon Kiadóval

1999. október 1. A büntető jogpolitika kérdései, különös tekintettel a kodifikációra

1999. szeptember 7. Bűnözési helyzet az USA-ban. Bűnmegelőzési programok. A büntető igazságszolgáltatás, mint új tudományos diszciplina.
Közös rendezvény az Osiris Kiadóval

1999. május 28. A fiatalkorú bűnözés új jellegzetességei és a fiatalkorúak előzetes letartóztatása

1999. március 5. A magyar rendőrség modernizációs kísérletei

1999. február 19. Az ügyész megváltozó szerepe a büntetőeljárás új szabályai szerint

1999. február 5. Vélemények a bűnözésről és a bűnmegelőzésről
Előadók: dr. Kó József, dr. Tauber István, dr. Dános Valér

19981998. december 9. Tudományos elképzelések a kriminálpolitikáról
Közös rendezvény az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézettel

1998. október 16. Modern dilemmák és etikai problémák a törvényszéki pszichiátriában
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.