Kriminológiai Közlemények 8.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA Magyar Kriminológiai Társaság ez alkalommal is valós és nagyon időszerű témát választott. Ezt bizonyítja az előadást követő sok érdekes és tartalmas hozzászólás is, melyeket e kötetben teljes terjedelmükben közlünk, de ez tűnik ki Szabó Dénes montreali professzornak, a Nemzetközi Kriminológiai Társaság tiszteletbeli elnökének a közgyűlést üdvözlő szavaiból is.
A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsa 1984-ben emlékérmet alapított. Az emlékérmet Vámbéry Rusztemről, a magyar kriminológia első tudományos művelőjéről nevezték el.
Ezen a közgyűlésen került sor az emlékérem I., és II. fokozatának ünnepélyes átadására is, melyeket első ízben, - a kriminológiai kutatások területén elért kiemelkedő tudományos eredményeikért Dr. Gödöny Józsefnek, az OKKRI igazgatójának, az állam- és jogtudományok doktorának, címzetes egyetemi tanárnak és Dr. Gönczöl Katalinnak, az ELTE egyetemi docensének, az állam- és jogtudományok kandidátusának ítéltek oda.
Amint azt a napirendre került téma s a körülötte kialakult élénk vita is mutatja, a Magyar Kriminológiai Társaság nem csökkenő aktivitással folytatja munkáját és különös súlyt helyez arra, hogy a kriminológiai kutatások a gyakorlat, s mindennapjaink számára fontos kérdésekkel foglalkozzanak. E munka eredményességében bízva bocsátjuk útjára a Kriminológiai Közlemények 8. kötetét.

TartalomA BŰNÖZÉS ÚJ TENDENCIÁI ÉS OKAI
Dr. Gödöny József elnöki megnyitója
http://kriminologia.hu/files/0801nyiri.pdf Dr. Nyiri Sándor: A bűnözés új tendenciái és okai
http://kriminologia.hu/files/0802sikloi.pdf Dr. Siklói György korreferátuma 37.
http://kriminologia.hu/files/0803bakoczi.pdf Dr. Bakóczi Antal korreferátuma 52.
Hozzászólások
http://kriminologia.hu/files/0804tauber.pdf Dr. Tauber István
http://kriminologia.hu/files/0805sepsei.pdf Dr. Sepsei György
http://kriminologia.hu/files/0806kovacs.pdf Dr. Kovács József
http://kriminologia.hu/files/0807vavro.pdf Dr. Vavró István
http://kriminologia.hu/files/0808toth.pdf Dr. Tóth Tihamér


http://kriminologia.hu/files/0809szabo.pdf Szabó Dénes üdvözlő szavai
Jelentés a Magyar Kriminológiai Társaság I. Közgyűlése óta megvalósított tevékenységéről
Munkaterv a Magyar Kriminológiai Társaság III. Közgyűléséig terjedő időszakra
Vámbéry Rusztem Emlékérem átadása, a döntést indokolja Király Tibor
http://kriminologia.hu/files/0810godony.pdf Dr. Gödöny József elnöki zárszava
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.