Kriminológiai Közlemények 77.

Szerző: Válogatott szerzők

Előszó


A Magyar Kriminológiai Társaság 2016 őszén és 2017 tavaszán számos tudományos rendezvényt tartott. Hagyományainkhoz híven a szakmai ülések témáit olyana aktuális kérdések közül választottuk, amelyek a tudományos élet és a jogalkalmazás képviselőit egyaránt élénken foglalkoztatják. A Kriminológiai Közlemények 77. számában az itt elhangzott előadások szerkesztett változatát tesszük közzé. Több szakmai ülésen olyan kérdések kerültek napirendre, amelyek nem csak a büntetőjoggal, kriminálpolitikkával foglalkozó szakembereknek jelentenek megoldatlan problémákat. Mindannyiunk számára, akik a hazai közéletet figyeljük, kikerülhetetlen a gazdasági morál és a gazdasági bűnözés kapcsolatáról való gondolkodás, így ez volt az első szakmai ülésünk témája. Hasonlóan aktuális, és talán még fájdalmasabb a hazai droghelyzet elemzése, amelybe Borsod megyei – a terepen évek óta dolgozó – szakemberek segítségével nyerhettünk betekintést. Az ülésen jelen voltak szerhasználó fiatalok is, akik a droghoz vezető útjukról, és az azzal kapcsolatos „élményeikről” számoltak be. Ezúton is köszönjük nekik a nyitottságot és a bizalmat. Mindenképpen a széles körben érdeklődésre számot tartó témák közé tartozik a Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet szakemberei által publikált kutatás, amely a szabálysértési elzárások végrehajtásának költségeivel foglalkozik. A tanulmány a költségek elemzésén túl felteszi a kérdést: érdemes-e szabálysértési elzárást alkalmazni a szexmunkások és a hajléktalanok körében és ezen a vonalon elindulva alternatív megoldásokat kínál az elzárás kiváltására. A kötetben szerepel a szexuális erőszakkal összefüggésben végzett legújabb OKRI-kutatás is, amelyet egy rendőrségi prevenciós kampány motivált. A kampány az említett bűncselekményekkel összefüggésben az áldozattá válás megelőzését tűzte ki céljául, azonban az ennek keretében készített szpotok – azok áldozathibáztató jellege miatt – a szakemberek körében élénk vitát váltott ki. A kutatók erre reagálva a szexuális bűncselekmények kriminológiai és büntetőjogi jellemzőit vizsgálták, kitérve a szexuális erőszakot övező hidelmekre is. A büntetőpolitika változásával összefüggésben is közzéteszünk – a tudomány és a gyakorlat képviselői számára egyaránt – érdekes és aktuális témákat feldolgozó tanulmányokat. A reintegrációs őrizet bevezetésének és alkalmazásának kezdeti tapasztalataival foglalkozó írások a szabályozás anomáliáiról és az új jogintézmény alkalmazásában rejlő tartalékokról szólnak. A módosuló büntetőeljárással összefüggésben pedig a sértetti jogokkal kapcsolatos (tervezett) szakma-szemléleti váltást ismerhetjük meg. A tudományos üléseken kívül a Társaság legaktívabb szekciója, a Kriminológiai és Bűnügyi Tudományok PhD Szekció két konferenciát szervezett. A kötetbe az „Új kutatási területek a kriminológiában” című konferencián elhangzott előadásokból is válogattunk, „A kiberbiztonság jelene és jövője” című konferenciáról pedig összefoglalót közlünk. Külön öröm a Társaság számára, hogy az új „Kriminológia” szakkönyv megjelenése alkalmából tudományos ülést szervezhetett. A szakkönyvet méltató recenziók, amelyek napjaink kriminálpolitikájára is bőven kitekintenek, a kötet talán legszívmelengetőbb fejezetét alkotják.
Budapest, 2017. szeptember 25. dr. Zséger Barbara


TARTALOMA GAZDASÁGI BŰNÖZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
Tóth Mihály: https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/1_tothm.pdf Morális deficit és paternalizmus: régi-új irányok a hazai gazdasági bűnözés határain

DROGHELYZET BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYÉBEN: ELMÉLET ÉS GYAKORLAT
Juhászné Koós Edit: "Más világ"? Szerhasználat Borsodban https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/2_juhasznek.pdf

Zsebeházi Ferenc: Drog - és drogprevenciós helyzetkép Miskolcon és környékén egy civil szervezet szemszögéből https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/3_zsebhazif.pdf

ÚJ JOGINTÉZMÉNY A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN: A REINTEGRÁCIÓS ŐRIZET
Dr. Nagy Anita: A reintegrációs őrizet magyarországi és európai fejlődési irányai https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/4_nagya.pdf

Dr. Kadlót Erzsébet: A reintegrációs őrizet esélyei Magyarországon https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/5_kadlote.pdf

A SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁSOK KÖLTSÉGEI
Váradi Balázs: Egyes szabálysértési eljárások végrehajtási társadalmi költségeiről https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/6_gyorfi_varadi.pdf

AZ ERŐSZAKOS SZEXUÁLIS BŰNÖZÉS AKTUÁLIS JELLEMZŐI
Dr. Parti Katalin - Dr. Szabó Judit - Dr. Virág György: Szexuális erőszak, egy empirikus kutatás tanulságai https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/7_parfi_szabo_virag.pdf

A "KRIMINOLÓGIA" SZAKKÖNYV BEMUTATÁSA
Dr, Bárándy Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán elhangzott értékelőjének leirata a Kriminológia szakkönyv megjelenése alkalmából https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/8_barandyp.pdf
Dr. Kadlót Erzsébet: Szakkönyv a valóságról https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/9_kadlote.pdf
Dr. Somlai Péter: Új kriminológia https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/10_somlaip.pdf
Szontagh Veronika: Kriminológia szakkönyv https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/11_szontaghv.pdf

MÓDOSULÓ BÜNTETŐELJÁRÁS
Dr. Bárd Károly: Vádlotti jogok és sértetti érdekek a büntetőeljárási törvény tervezetében https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/12_bardk.pdf

VÁLOGATÁS A KRIMINOLÓGIA ÉS BŰNÜGYI TUDOMÁNYOK PHD SZEKCIÓ RENDEZVÉNYEIN ELHANGZOTT ELŐADÁSOKBÓL
"Új kutatási területek a kriminológiában" című konferencia tanulmányai
dr. Bakonyi Mária: A gyanúsított kihallgatása a büntető eljárásjogi alapelvek tükrében https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/13_bakonyim.pdf
dr. Bangó Zoltán: A materiális jogellenesség alkalmazása a büntető joggyakorlatban https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/14_bangoz.pdf
Bezsenyi Tamás: A közös nymozócsoportok hatékonysága az emberkereskedelem elleni küzdelemben https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/15_bezsenyi_katona.pdf
dr. Dornfeld László: Al elektronikus bizonyítékszerzés aktuális kérdései https://www.kriminologia.hu/files/kiadvany/2019/16_dornfeldl.pdf

A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.