Kriminológiai Közlemények 76.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA Kriminológiai Közlemények 76. száma a Társaság 2015. évi őszi és a 2016. évi tavaszi, szakmai párbeszédet biztosító tudományos ülésein elhangzott előadások válogatott írásait tartalmazza. A kötet különlegessége, hogy két angol nyelvű tanulmányt is tartalmaz. E két tanulmány szerzői a kenti, hamburgi, utrechti és az Eötvös Loránd Tudományegyetem által közös kritikai és globális kriminológiai PhD. programjában részt vevő PhD. hallgatók előadásának szerkesztett változata. A Társaság több mint harminc éves fennállása óta kiemelt figyelmet fordít a fiatal, tehetséges kutatók támogatására és arra, hogy lehetőséget biztosítson számukra tudományos eredményeik ismertetésére.

A kötet első tanulmánya a világ egyik legerőszakosabbnak tartott közép-amerikai ország Salvador fiatalkorú bűnözői bandáinak eredetéről, történetéről és tevékenységéről, továbbá az állam ellenük kikiáltott háborújának következményeiről értekezik. Elemzi az állam és a bandák között 2012-ben létrejött fegyverszünet tapasztalatait mind az állami szereplők, mind pedig a bandatagok szemszögéből. Kitér a fegyverszünet sikertelenségének hatásaira. A béke és a hatékony konfliktuskezelés megteremtése érdekében a bűnözés és az erőszak elleni jogon kívüli eszközök használatának fontosságát hangsúlyozza.

A következő tanulmány a korrupció örökzöld témájának egy kevéssé kutatott területével a gyógyszeripar által gyakorolt negatív befolyás hatása az orvosi hivatás gyakorlására témájában íródott. A szerző leszögezi, hogy számos cikk, könyv és elemzés foglalkozik a gyógyszeripar által elkövetett visszaélésekkel, azonban nem vizsgálták az egészségügyi szakemberek, az orvosok és az kutatóorvosok szerepét és felelősségét e cselekmények létrejöttében. Vizsgálja viszont a gyógyszeripar és az orvosok kapcsolatát. Bemutatja például az orvoslátogatókat, a gyógyszercégek által finanszírozott konferenciákat, továbbképzéseket, valamint a gyógyszergyárak által támogatott klinikai kutatásokat, amelyekben egyértelműen tetten érhető a gyógyszeripar e két szereplőjének együttműködése, összefonódása. A jelenséget az intézményes korrupció elméleti keretén belül tárgyalja.

Vannak olyan kérdések, – ilyen a szakértő szerepének vizsgálata a büntetőeljárásokban – melyek visszatérően jelen vannak a Társaság tudományos üléseinek témai között. Ennek oka, hogy a szabályozási környezet, a jogszabályváltozások és a joggyakorlat olyan körülményeket eredményez, amely folyamatos gondolkodásra sarkallja az elméleti szakembereket és kihívás elé állítja a gyakorlati szakembereket. A tanulmányok részletesen ismertetik a szakértő szerepére vonatkozó szabályozási sajátosságot az osztrák, a német, a francia, az olasz, az amerikai és a magyar jogrendszerben. A hazai szabályozásban elemzik a szakértők igénybevételének kötelező eseteit, a szakértő eljárásjogi helyzetét, szerepét, a szaktanácsadókra és a szakjelöltekre vonatkozó szabályokat, valamint a bírói gyakorlatot a szakértő kirendelésének szükségességéről.

Nem mindennapi rendezvényen vehettek részt azok, akik jelen voltak a „Merre tart a BAGázs?” című tudományos ülésen. A BAGázs Közhasznú Egyesület a Budapesttől 40 km-re található Bag településen működtet romaintegrációs programokat. Az Egyesület célja, hogy a kisebbség és a többség egyidejű szerepvállalásának erősítésével legyen segítségére a szegregációval küzdő közösségeknek. A BAGázs-módszerről szóló írásuk által megismerhetjük szerteágazó tevékenységüket. Átfogó képet kapunk az általuk működtetett gyermek és felnőtt projektekről, mint például a BAGázs FC focicsapata, a futóprogram, az óvodások érzelemfejlesztése és a kisiskolások egyéni fejlesztése, az Iskolai Közösségi Szolgálat, a Mentorprogram, a Jogklinika és Adósságkezelő Program.

A 2015. január 1-jén hatályba lépett 2013. évi CCXL. számú a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szól törvény jelentős változásokat és újításokat hozott a büntetés-végrehajtásban. A kötetben szereplő tanulmány az új Bv. kódex gyakorlati összefüggéseit a Budapesti Fegyház és Börtönben tapasztaltak alapján elemzi. Többek között kitér a reintegrációs őrizet, az új törvény által bevezetett társadalmi kötődés program, a pártfogó felügyelői tevékenység, valamint a kockázatelemzési és kezelési módszerek vizsgálatára.

Az előzetes letartóztatások hazai gyakorlatának vizsgálata visszatérő kutatási témája a Magyar Helsinki Bizottságnak. Jelen tanulmány a Magyar Helsinki Bizottság részvételével zajló, az előzetes letartóztatással kapcsolatos bírói döntéshozatal minőségének vizsgálatára irányuló nemzetközi kutatás főbb eredményeit ismerteti. A felmérés az előzetes letartóztatással kapcsolatos hazai gyakorlatot a jogszabályi környezet, a kapcsolódó bírósági gyakorlat, a büntetőügyekben védőként eljáró ügyvédek körében végzett kérdőíves felmérés, büntetőügyek iratainak elemzése, ügyészekkel készített interjúk, valamint bírák írásbeli válaszai alapján tanulmányozták. Vizsgálatuk többek között az alábbi kérdéseket boncolgatja: az előzetes letartóztatás hossza és a soronkívüliség elve, a védői és az ügyészi jelenlét és aktivitás, az iratokhoz való hozzáférés és az iratmásolat kiadása, az előzetes letartóztatásról szóló döntés elleni fellebbezéshez való jog, valamint az előzetes letartóztatással kapcsolatos döntések indokolása.

A tudományos ülések előadóit és témáit a következő oldalakon találhatják.

A Társaság tudományos ülésein az elméleti és a gyakorlati szakemberek aktuális kriminálpolitikai kérdések megvitatásával foglalkoznak. A Kriminológiai Közlemények ezen diskurzusokat foglalja össze. A Társaság célja, hogy a tanulmányok minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak, ennek érdekében a Kriminológiai Közlemények teljes szakmai anyaga elérhető a honlapunkon, www.kriminologia.hu-n.

Végezetül engedjenek meg egy személyes lezárását a kötet előszavának. Más fontos feladataim miatt megválok a Társaság szakmai titkári teendőitől. Az elmúlt hét évben, a Társaság szakmai titkárként igen sokat tanultam, sok értékes tapasztalattal lettem gazdagabb.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Dr. Gönczöl Katalin elnök asszonynak, hogy felkért ennek a feladatnak az ellátására, ezáltal előmozdította szakmai fejlődésemet és hozzájárult ahhoz, hogy átlássam hogyan is működik egy szakmai civil szervezet. Örömmel emlékezem vissza az együtt töltött időre, a közösen szervezett tudományos ülésekre, hazai és nemzetközi konferenciákra, a Társaság közhasznú működését szolgáló jogszabályi kötelezettségek közös erővel való biztosítására. Az elmúlt időszak a Társaság életében sok kihívással szolgált, amelyeket együtt sikerült megoldani. Jó érzés volt a Társaság céljaiért vállvetve küzdeni. Búcsúm nem a Társaságnak, hanem a betöltött pozíciómnak szól. A Társaság életében továbbra is szívesen veszek részt. A jövőben is megtisztelő lesz a Társaság kiváló tagjaival együtt részt venni a Társaság rendezvényein.

Köszönettel tartozom Dr. Lévay Miklós és Dr. Kadlót Erzsébet főtitkároknak, hiszen iránymutatásuk alapján megfelelően és hatékonyan tudtam ellátni a feladataimat.

Nem utolsó sorban köszönöm a sok segítséget titkártársaimnak és a munkámat segítő adminisztrátoroknak, feladataik folyamatos és magas színvonalú ellátásáért.

Budapest, 2016. október
Inzelt Éva


TARTALOMTHE MARAS – DEVIANT SUBCULTURES AND VIOLENT ACTORS

Maria J. Cornejo: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnWGUxeUpYMUtqbjg The El Salvador Truce and the Transformative
Power of Discourse – Aspirations to a New Identityby the El Salvador Gangs

INTÉZMÉNYES KORRUPCIÓ, AVAGY A GYÓGYSZERIPAR ÁLTAL GYAKOROLT NEGATÍV BEFOLYÁS AZ ORVOSI HIVATÁSGYAKORLÁSÁRA

Laskai Anna: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnQmpYcVp0UHp6SWs Industry Influence in the Medical Profession: A qualitative research perspective

SZAKÉRTŐK SZEREPE A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

Dr. Herke Csongor: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnZFZTc1lROWx3YTQ Szakértők szerepe a büntetőeljárásban

Dr. Kenéz Andrea: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnVVI4WExONGw1clE Szakértők szerepe a büntetőeljárásban (korreferátum dr. Herke Csongor előadásához)

„MERRE TART A BAGÁZS?”

Dr. Kovács Krisztina - Dr. Both Emőke Kinga: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnTUtpNlI2WjRjUWM A BAGázs-módszer

AZ ÚJ BV. TÖRVÉNY BEVEZETÉSÉNEK TAPASZTALATAI A BUDAPESTI FEGYHÁZ ÉS BÖRTÖNBEN

Széles Gábor: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnX1ZiczRfU3cyMEU Az új „bv. kódex” gyakorlati összefüggései a Budapesti Fegyház és Börtönben

AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS HAZAI GYAKORLATA – A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG KUTATÁSÁNAK FŐBB EREDMÉNYEI

Dr. Kádár András Kristóf - Dr. Novoszádek Nóra: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnSFRVSTNXVS05Qzg Az előzetes letartóztatás hazai gyakorlata – A Magyar Helsinki Bizottság kutatásának főbb eredményei

DOKUMENTUMOK A TÁRSASÁG 2015. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.