Kriminológiai Közlemények 74.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA Kriminológiai Közlemények 74. száma némiképp rendhagyó, elsősorban azért, mert két év tudományos üléseinek anyagát fogja át. Ennek az az oka, hogy időközben, angol nyelvű különszám formájában megjelent egy válogatás az Európai Kriminológiai Társaság 2013. évi budapesti konferenciájának plenáris előadásaiból szerkesztett kötetünk is. A jelen kötet a 2013 és 2014-ben tartott üléseink anyagából válogat. A hagyományoknak megfelelően, a kötet tartalmazza a szekciók üléseinek anyagaiból készült tanulmányok is, jelen esetben a gyermekek meghallgatásának szabályozási, intézményi hátteréről és az ehhez kapcsolódó sajátos pszichológiai ismeretekről.

2013 jelentős év volt a Társaság történetében, amely alapításának harmincadik évfordulóját ünnepelte. A kötet első tanulmánya, amelynek témája a bizalom, jogkövetés és jogtudat összefüggéseit elemzi, a jubileumi közgyűlésen hangzott el. A tanulmány egyben egy folyamatban lévő jogtudatkutatás elméleti megalapozása. Ez a kutatás a hazai hagyományoktól részben elszakadva, részben a már azokban megfogalmazott és alkalmazott módszertani megfontolásokat kibontva, a mindennapi élet kontextusába ágyazott jelenségként tekint a jogtudatra és a joghasználatra. A szekcióink tevékenységéről már esett szó a börtönben előforduló erőszakos cselekményekről szóló, rendkívül érdekes ülést a Börtönügyi Szekció és a Társaság szervezte, a kötetbe került tanulmány a börtönben elkövetett emberölésekkel foglalkozik. A szociális segélyezés változásának a vidéki közösségekre gyakorolt hatásait vizsgáló, rendkívül fontos, tartalmában, szemléletében és az alkalmazott módszereket tekintve is példamutató kutatás eredményeit is bemutatjuk jelen kötetünkben. 2013 záró ülése a Társaság harmincéves fennállását ünnepelte. A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében kiemelkedő szakemberek mutatták be a magyar kriminológia történetét, és eredményeit, illetve egy olyan kutatást, amely arról tanúskodik, hogy a kriminológia mára „érett” tudománnyá vált Magyarországon.

2014-ben tartott üléseink érintettek olyan izgalmas kriminalisztikai témákat, mint a „döglött ügyekben” való nyomozás, dogmatikai kérdéseket, így a büntetőeljárás kodifikációs elveit és olyan témákat, amelyek a jogelmélet és a büntető jogdogmatika területére is átvezetnek, mint a büntető populizmus, vagy a megelőző jogos védelem szabályozása. Utóbbi rendkívül izgalmas „középszintű” kérdés, amelyben a büntetőjogi szabályozás politikai tétjei, jogelméleti alapjai és dogmatikai kérdései egyaránt megjelennek.

A tudományos ülések előadóit és témáit a következő oldalakon találhatják.

A Kriminológiai Közlemények régóta jelentős szakmai folyóirat, reményeink szerint eb- ben a kötetben épp úgy, mint az előzőekben, kiegyensúlyozottan jelennek meg a gyakorlati és elméleti kérdések, megfelelően tagságunk és a szélesebb szakmai közönség érdeklődésének is. Annak érdekében, hogy a tanulmányok minél szélesebb körben hozzáférhetővé váljanak, régi tervünket megvalósítva, hamarosan a Kriminológiai Közlemények teljes szakmai anyagát a tagságunk számára hozzáférhetővé tesszük honlapunkon.

TARTALOMA BIZALMATLANSÁG HÁLÓJÁBAN
Fleck Zoltán: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnVm1QdThDclpLX0E Bizalom, együttműködés és jogkövetés problematikus kapcsolódásai (A jogtudatkutatás elé)

AGRESSZIÓ A BÖRTÖNBEN
Lehoczki Ágnes: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnLUlleFpWR3hJZjA Emberölések a rácsok mögött

SZOCIÁLIS SEGÉLY CSÖKKENTÉSÉNEK hATÁSAI A VIDÉKI MAGYARORSZÁGON, 2012.
Kassai Melinda: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnQmhqSzV1c0FPbWM A teljes szegénység egyéni és közösségi következményei. A szociális segély csökkentésének hatásai című kutatás általános dimenziói
Nagy Katalin: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnbjQ0SEFLM2tCbVU Az interdiszciplináris kutatás összecsengő és specifikus eredményei a szociológiai, az antropológiai, a szociálpszichológiai, valamint a jogi vizsgálatban
Bigazzi Sára, Bokrétás Ildikó: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnNGptTjh1TlVUQ2M Helyzetbe zárt mentális folyamatok és viszonyrendszerek ideológiai tükre: elméleti és társadalmi reflexiók egy kutatás nyomán
Kotics József: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnZFlHZ3lORG96cUU A kapcsolati háló szerepe a tartósan munkanélküliek megélhetési stratégiáiban

A BŰNÖZÉSKUTATÁS ÚJ FEJLEMÉNYEI ÉS KRIMINÁLPOLITIKAI REAKCIÓK A XXI. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
Kerezsi Klára: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnZ29vckx6UjN4b2s A bűnözés új kihívásai Magyarországon: kisebbségek és települési szegregáció
Lévay Miklós: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnSGFxSzFoa1lBVVU Kriminálpolitikai fejlemények Magyarországon

HÍRADÁS A DÖGLÖTT ÜGYEK OSZTÁLYÁRÓL
Kovács Lajos: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnZW5kbXdWX29IYVU Az emberölések utólagos felderítésének helyzete és tapasztalatai Magyarországon

A BÜNTETŐ POPULIZMUS
Gönczöl Katalin: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEncXBXM2VWX1RSYkU A „büntető populizmus” – Populizmus a kriminálpolitikában

AZ ÚJ BÜNTETŐELJÁRÁSI TÖRVÉNY SZABÁLYOZÁSI ELGONDOLÁSAI ÉS ALAPELVEI
Erdei Árpád: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnSnJ6WEpyc0xNcTQ Az új büntetőeljárási törvény szabályozási elgondolásai és alapelvei

A MEGELŐZŐ JOGOS VÉDELEM KRITIKÁJA ÉS A JOGGYAKORLAT ELEMZÉSE
Bárd Petra: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEncnRqRi03X2pkVzA Megelőző jogos védelem: az állami erőszak-monopólium feladásának illúziója
Ujvári Ákos: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnMFpmUjhrWTZKaUU A megelőző jogos védelem (hiányzó) bírói gyakorlata

A GYERMEKMEGHALLGATÓ SZOBÁK ALKALMAZÁSÁNAK TAPASZTALATAI AZ ÁLDOZATTÁ ÉS/VAGY ELKÖVETŐVÉ VÁLT KISKORÚAK MEGhALLGATÁSA SORÁN
Nagygyőr Csilla: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnUEJLTnpES083eXM A gyermekmeghallgató szobák alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai
Malét-Szabó Erika: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnMVhXNmt5MmFHR0k A gyermekkorúak kihallgatásának és a gyermekmeghallgató szobák használatának pszichológiája

BŰNCSELEKMÉNYEK ÁLDOZATAINAK NAPJA
https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnTEZzOFZlRDhXQU0 Horváth-Noszkó Zsolt: Időskorúak áldozattá válásának megelőzése

DOKUMENTUMOK A TÁRSASÁG 2013–2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL
Az Igazgató Tanács beszámolója a Társaság 2013. évi működéséről
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.