Kriminológiai Közlemények 70.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA Magyar Kriminológiai Társaság 2011-ben is – a Közbiztonság és társadalom címmel megrendezett éves nagykonferenciája mellett – számos tudományos rendezvényt tartott. A Kriminológiai Közlemények 70. száma – döntően – az itt elhangzott tudományos elõadások egy részének szerkesztett változatát tartalmazza.
Folytatva a hagyományokat: aktuális, a hazai jogásztársadalmat és a széles értelemben vett bûnügyi tudományok mûvelõit foglalkoztató kérdésekrõl több tudományos ülést és kerekasztal-beszélgetést tartott a Társaság; ugyanakkor nem mindenben követtük a korábbi „hagyományokat”.
Formabontó módon – a büntetőjog, a kriminológia és a szociológia érintkezési pontjainak erõsödésére figyelemmel – három közös rendezvényünk is volt a Magyar Szociológiai Társasággal: a pártfogás, a korrupció és az új tekintélyelvűség témakörében. Úgyszintén újdonságnak számított, hogy az orvos szakértőknek a mai büntetőeljárásban betöltött szerepét elemzõ tudományos ülésünkön komplex „bemutatkozási” lehetõséget biztosítottunk a Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézetének. Végül itt említendõ meg, hogy a fiatalkorúak igazságszolgáltatására vonatkozó jogi környezet változását elemzõ tudományos ülésünk is eltért a megszokottól: itt alakult meg ugyanis a Társaság új, a fiatalkorú elkövetõk kriminológiájával és büntető igazságszolgáltatásának kérdéseivel foglalkozó önálló szekciója.
Mindemellett intenzív tudományos tevékenység folyt a már meglévõ szekcióinkban is, amelyek közül ezúttal a Viktimológiai Szekcióban elhangzott előadásokból adunk közre egy válogatást.
A működésének harmadik évtizedében járó Magyar Kriminológiai Társaság közhasznúságát mi sem fémjelezheti jobban, mint hogy mindig is független tudományos szervezetként, ezen idõszak alatt már 70 kötetet adott ki. E hagyományt a jövőben is folytatni kívánjuk, noha – engedve az idõk szavának, ugyancsak a közhasznú célok széles spektrumú megvalósítása érdekében – a teljes körűvé tett archívumnak a köznyilvánosság számára való hozzáférhetõvé tételével, valamint a szakmai tanulmányoknak a tagok számára történõ közvetlen elérhetõsége biztosításával tudományos küldetésünket a honlap (www.kriminológia.hu) segítségével is biztosítjuk.
Tudományos szervezetek esetében azonban a közhasznú célok megvalósítása támogatók hiányában nem lehetséges. Itt mondunk tehát köszönetet mindazon állami szerveknek, jogi és magánszemélyeknek, akik küldetésünk teljesítését – így a kötetek kiadását is – az elmúlt években (évtizedekben) segítették, továbbá „szellemi” támogatóinknak: az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának, valamint az Országos Kriminológiai Intézetnek, ez utóbbinak külön köszönjük, hogy rendezvényeink megtartását helyszín biztosításával is segítették.

TARTALOMA BÜNTETÕ JOGSZABÁLYOK VÁLTOZÁSAIBAN TAPASZTALHATÓ KOLLÍZIÓK MANIFESZTÁLÓDÁSA A JOGGYAKORLATBAN
Bárándy Péter: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnZHlLMWw5bGJxTUU A büntetõ jogszabályok változásaiban tapasztalható kollíziók manifesztálódása a joggyakorlatban
Elek Balázs: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnbkFtdWQ1b0Nld2s A bíró büntetéskiszabási szemléletének jogalkotói alakítása
Urbán Zoltán: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEndHhxY0ZuTXZTQjg A kábítószerek fogyasztását szabályozó büntetõjogi kollíziók a joggyakorlatban

A FIATALKORÚAK IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÁNAK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
Kadlót Erzsébet: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnam9uRDFSMnVNZGc Szakbíráskodás vagy polihisztor bírák?

ORVOS SZAKÉRTÕI SZEREP ÉS TEVÉKENYSÉG A MAI BÜNTETÕELJÁRÁSBAN
Kereszty Éva: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnb2V6OThCekZiSEE A kirendelõ szervkirendelési gyakorlata és kompetenciája a szakértõi szakkérdésben
Tóth Anita Réka – Kovács Katalin – Szekeres György – Kereszty Éva: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnazhpcTZNZ3RSNWc A rokkantság, a fogyatékosság és a beszámíthatóság Bermuda-háromszöge az igazságügyi pszichiátriában

ÚJ TEKINTÉLYELVÛSÉG A MAI MAGYARORSZÁGON
Csepeli György – Murányi István – Prazsák Gergõ: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnMEQ1LURjMUVhXzQ Új tekintélyelvûség a mai Magyarországon

A SZANKCIÓRENDSZER VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI A BÖRTÖNNÉPESSÉG ALAKULÁSÁRA ÉS ENNEK KÖVETKEZMÉNYEI A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA
Lõrincz József: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEndDRJRmFsSmtqams A büntetõpolitikai változások hatása a börtönnépesség alakulására
Csóti András: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEndXlydUlDb1c1ZDA A büntetõjog változásainak hatása a büntetés-végrehajtási szervezetre

A JOGOS VÉDELEM AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
Mészáros Ádám: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnTmowVWUyNTJHZ00 A jogos védelem aktuális kérdései
Ujvári Ákos: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnUU1LNlY0NjVHR1E A jogos védelem megítélése néhány európai büntetõ törvénykönyv szabályozásának tükrében – jog-összehasonlítás

KORRUPCIÓ
Jávor István – Jancsics Dávid: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnbFlKazNPclphSTA Korrupció a bíróságon és a gazdaságban
Inzelt Éva: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnd3h6bVh5MFg3bTQ A fehérgalléros korrupció

VÁLOGATÁS A VIKTIMOLÓGIAI SZEKCIÓ RENDEZVÉNYEIN ELHANGZOTT ELŐADÁSOKBÓL
Herczog Mária: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnbVJPaGFETHNwVjQ A gyerekek fokozott védelmének szükségessége
Parti Katalin – Virág György: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEna1F2SE9QLWEwWHc Valós kockázatok és lehetõségek a virtuális kommunikációban
– A kelet-európai gyerekek nethasználatának specifikumai
Révai Mónika: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnV1ZOSTlUY3lyNFE A fiatalkorúak sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények
Tóth Zsófia: https://drive.google.com/open?id=0B2SNd0aaBWEnQ0x3RlRnbmF3YjQ A sebezhetõ áldozatok meghatározásának problémái

DOKUMENTUMOK A MAGYAR KRIMINOLÓGIAI TÁRSASÁG 2010–2011. ÉVI MÛKÖDÉSÉRŐL
Jegyzõkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság Közgyûlésérõl
Jegyzõkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság megismételt Közgyûlésérõl
A Magyar Kriminológiai Társaság Igazgató Tanácsának beszámolója a 2010. évben végzett tevékenységérõl
A Magyar Kriminológiai Társaság Ellenõrzõ Bizottsága beszámolója
A Magyar Kriminológiai Társaság Közhasznúsági jelentése a 2010. évrõl
Közhasznúsági jelentés mellékletei 1–7.
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.