Kriminológiai Közlemények 68. - A globalizáció kihívásai - Kriminálpolitikai válaszok

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA konferencia előadásai alapján készült tanulmányokat tartalmazza a Kriminológiai Közlemények jelen száma, amelyen keresztül bepillantást nyerhetünk a plenáris ülések, valamint szinte az összes szekció munkájába. Nem ezen a rendezvényen hangzottak el a Viktimológiai Szekció azon előadásai, amelyeket a kötet szerkesztési okokból szintén tartalmaz, hanem a Szekció 2010. februári rendezvényén. Bár a tanulmányok tartalmilag kapcsolódnak a konferencia programjához, elsősorban időszerűségükre tekintettel jelentetjük meg őket ebben a kötetben.
A konferencián a Társaság rendezvényein megszokott magas színvonalat tapasztalhatták a résztvevők, amelyért köszönet illeti a Társaság és a konferencia támogatóit, valamint az ELTE Állam- és Jogtudományi Karát a szervezésben, illetve a termek rendelkezésre bocsátásában nyújtott segítségéért. Köszönet illeti az ELTE AJK Kriminológiai Tanszékének demonstrátorait és a Kriminológiai Diákkör hallgatóit is, akik mindent megtettek azért, hogy az előadók és résztvevők egy kiváló konferencia után az elégedettség érzésével hallgassák az értékelő ülés szavait.
Bár a konferencián számos témát érintettünk, választ találni -törekvéseink ellenére - nem minden kérdésre sikerült. Ez ugyanakkor semmiképpen sem tölt el bennünket szomorúsággal, inkább a következő évek tudományos programjához nyújt némi muníciót.

http://kriminologia.hu/files/farkas_akos.pdf Kriminálpolitikák egy globalizált világban, avagy kriminálpolitikák vándorúton

JOGVÉDELEM A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN
Szabó Máté - Pajcsicsné Csóré Erika:http://kriminologia.hu/files/szabo_mate.compressed.pdf Jogvédelem a büntetés-végrehajtásban
Kádár András Kristóf:http://kriminologia.hu/files/kadar.pdf A civil szervezetek szerepe a fogvatartási panaszjog érvényesítésében
Fliegauf Gergely: Jogvédelem a börtönben: a CPT-nél végzett négy évig tartó munka tapasztalatainak rövid összefoglalója

TECHNIKA ÉS BŰNÖZÉS A GLOBÁLIS TÁRSADALOMBAN
Parti Katalin: A kormányzati szintű internet-blokkolás kritikája a német törvény kapcsán
Szabó Imre:http://kriminologia.hu/files/kadar.pdf Informatikai bűncselekmény, informatikai terrorizmus vagy informatikai hadviselés?
Peszleg Tibor:http://kriminologia.hu/files/peszleg_tibor.compressed.pdf Internetes önvédelem, avagy meddig terjedhet a passzív és az aktív védekezés a számítástechnikai rendszerek elleni támadások visszaverésére

A SZÜLŐGYILKOSSÁGOK TÖRTÉNETI, KULTURÁLIS ÉS TÁRSADALOMLÉLEKTANI ELEMZÉSE
Bíró Judit - Csepeli György: Szülőgyilkosságok történeti, kulturális, társadalomlélektani elemzése

FIATALKORÚAK BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSA:REFORMELKÉPZELÉSEK
Vaskuti András: http://kriminologia.hu/files/vaskuti_andras.compressed.pdf A fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása: reformelképzelések
Csemáné Váradi Erika: http://kriminologia.hu/files/csemane.compressed.pdf Fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása: reformelképzelések
Sárik Eszter: http://kriminologia.hu/files/sarik_eszter.compressed.pdf Az interdiszciplináris kutatás nehézségei

TECHNIKAI INNOVÁCIÓ A BIZTONSÁG SZOLGÁLATÁBAN: ELEKTRONIKUS FELÜGYELET, ONLINE HÁZKUTATÁS
Herke Csongor: Technikai eszközök alkalmazása a büntető-eljárásban
Róth Erika: http://kriminologia.hu/files/roth_erika.pdf Elektronikus felügyelet
Mohácsi Barbara: http://kriminologia.hu/files/mohacsi_barbara.compressed.pdf Az online-házkutatás alkotmányosságának kérdése

KORRUPCIÓ: MÓDSZEREK, TECHNIKÁK, MEGELŐZÉS
Győrfi Anita - Gyurkó Fanni - Földes Ádám: Állami szervek korrupcióellenes kapacitása
Vajda Éva: http://kriminologia.hu/files/vajda_eva.compressed.pdf Az oknyomozó újságíró, mint vészharang (Avagy mi az ok¬nyomozás szerepe, eszközei és lehetősége a korrupció elleni harcban?)

A VIKTIMOLÓGIAI SZEKCIÓ 2010. FEBRUÁR 22-1 RENDEZVÉNYÉNEK ANYAGAI
Kiss Anna: http://kriminologia.hu/files/kiss_anna.pdf A sértett jogi képviseletének elméleti kérdései
Skapinyecz János: http://kriminologia.hu/files/skapinyecz.pdf A sértett jogi képviseletének gyakorlati kérdései
Biroscsukné Páll Anita: http://kriminologia.hu/files/biroscsukne.pdf A sértett részére nyújtható támogatások a jogi segítségnyújtás rendszerében

JEGYZŐKÖNYV AZ MKT 2010. OKTÓBER 15-1 KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Jegyzőkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság 2010. október 15-én 13.00 órára összehívott rendkívüli tisztújító Közgyűléséről
Jegyzőkönyv a Magyar Kriminológiai Társaság 2010. október 15-én 13.10 órára összehívott megismételt Közgyűléséről

A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.