Kriminológiai Közlemények 61.

Szerző: Válogatott szerzők

Előszó

2003. november 7-én Finszter Géza elemezte a rendészet elméleti és gyakorlati kérdéseit. A színes előadás írott változata - ha nem is pótolja, - de leképezi azt az intellektuális élményt, amelyet az élőszó varázsa nyújtott.
2003. december 5-én az Igazságügyi Minisztériumban készülő áldozatvédelmi törvénnyel kapcsolatban hangzottak el megfontolásra érdemes felvetések


TartalomEmlékeztető a Magyar Kriminológiai Társaság 2002-es Közgyűléséről

A NEMZETI BŰNMEGELŐZÉSI STRATÉGIA
dr. Gönczöl Katalin - dr. Kerezsi Klára: Cselekvési program – Kormányzati intézkedések és kezdeményezések a társadalmi bűnmegelőzés ösztönzésére

A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK KÉRDÉSEI
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0cnU1djQ1QklqY1E&authuser=0 Prókainé dr. Pálya Ilona: A családon belüli erőszak kezelésének jogi lehetőségei, és a kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatti büntetőeljárással kapcsolatos jogalkalmazói nehézségek
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0UVhyS1lzX0pjeUE&authuser=0 dr. Virág György: A gyermekek elleni szexuális abúzus és a családon belüli erőszak problémája az ESZTER Alapítvány tapasztalatainak tükrében

RENDŐRSÉG ÉS RENDÉSZET
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0fnBSRDRHckpqYmtQTEFZa3NpTXVLU1JBei02RkozWUROb3VEVWRwM2h5aEU&authuser=0 dr. Salgó László: A magyar rendőrség jelene, jövője, kilátásai
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0fkVoZGp4UjdmUDBfOXVUOF9SWGk3YWNqMmlXNlhyWWVVU1cwWGd2NkxscFk&authuser=0 dr. Finszter Géza: A rendészet elmélete

DEVIANCIÁK, GYERMEKVÉDELEM, BŰNMEGELŐZÉS
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0Mi1zVi1xdlVsYnc&authuser=0 dr. Lénárd Krisztina - Rácz Andrea: A javítóintézeti nevelés dezintegrációs hatásai
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0TlhfbTludWFFMVU&authuser=0 dr. Győrffy Zsuzsanna: Deviancia, gyermekvédelem, bűnözés
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0WVlham90OW5LTlk&authuser=0 dr. Volentics Anna: Deviancia, gyermekvédelem, bűnmegelőzés
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0UEFNeU9UUTlES1k&authuser=0 dr. Orell Ferenc János: Reflexió egy konferencia nyomán ügyészi szemmel

AZ ÁLDOZAT BÜNTETŐ-ELJÁRÁSJOGI HELYZETE, DE LECH FEUENDA
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0bzhzeFB4c3pWcHc&authuser=0 dr. Görgényi Ilona: Ötletek a készülő áldozatvédelmi törvényhez. - az áldozat büntető eljárásjogi helyzete de lege ferenda
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0NzRjcXRuTU42Z1E&authuser=0 dr. Kiss Anna: A sértett szerepe a büntetőeljárásban

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNYRŐL
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0MURvQmlsOTFnUjg&authuser=0 dr. Tari Ferenc: Büntetés-végrehajtási törvény koncepciója
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0fmtiMkpGaXpOdHVfSUgtV3ptazhsUl93TE5wQVZISEV3TkFPOUVxTXBtaUk&authuser=0 dr. Vókó György: A mellékbüntetések végrehajtása
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0MGd2YTRmN09jNm8&authuser=0 dr. Opóczky László: A pártfogó felügyeletről

AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐKRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYRŐL
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0NTVTSEJwc3JmV2c&authuser=0 dr. Horváth Gyöngyi: Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetéről

KIRÁLY TIBOR SZÜLETÉSNAPJA
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0REhISW51MnFpZm8&authuser=0 dr. Kiss Anna: Három perc büntetőeljárás, vagy Gustav Radbruch és Király Tibor gondolatai a büntetőhatalom korlátairól
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.