Kriminológiai Közlemények 51.

Szerző: Válogatott szerzők

Előszó- a jogászi, ezen belül a bírói hivatás társadalmi szerepe, megbecsültsége,
- a büntető eljárás sajátosságai (különös tekintettel Skóciára),
- az alternatív - teljes szabadságelvonással nem járó - büntetési formák alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései,
- a sértett-segítés szervezete, egyes különös előfordulási formái,
- a bűncselekmények áldozatainak az állam által történő kártalanítása,
- a büntetés-filozófia és a bűnmegelőzés új tendenciái.


TartalomA MODERN BÜNTETŐPOLITIKA PROBLÉMAI NAGY-BRITANNIÁBAN
http://kriminologia.hu/files/51szabomiszlayne.pdf Dr. Szabó Győző – Miszlayné Dr. Lányi Éva: Magyar bírák tanulmányútja a British Council szervezésében Angliában, Walesben és Skóciában, s a tanulmányút legfontosabb tapasztalatai
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0aVc4bUU1WXQ3TUU&authuser=0 Dr. Lévai Miklós: Tettarányosságon innen és túl: az angol büntetési rendszer jellemzői a kilencvenes évek első felében, különös tekintettel a szabadságvesztéssel nem járó szankciókra
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0NW9CQlpBN3pHMTg&authuser=0 Dr. Kerezsi Klára: Pártfogók „pórázon”
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0SlQ0NnUyY0hyejg&authuser=0 Dr. Farkas Ákos – Dr. Róth Erika: A skót büntetőeljárás – híd a kontinentális és az angolszász jogrendszer között
http://kriminologia.hu/files/51feher.pdf Dr. Fehér Lenke: A „victim support” Nagy-Britanniában
http://kriminologia.hu/files/51gorgenyi.pdf Dr. Görgényi Ilona: Az állam általi kártalanítás rendszere Nagy-Britanniában
http://kriminologia.hu/files/51virag.pdf Dr. Virág György: Áldozatok testközelben

MELLÉKLET
Barclay, C. Gordon: A Büntető igazságszolgáltatás rendszere Angliában és Walesben
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.