Kriminológiai Közlemények 5.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA tanácskozás témájának — a gyermek- és fiatalkorú bűnözés helyzete — aktualitása a kriminálstatisztikai adatokat ismerő szakemberek előtt nyilvánvaló. Az utóbbi évek szociológiai, szociográfiai, kriminológiai munkáiból azonban az is megállapítható, hogy bár ezen korosztályok bűnözésének növekvő tendenciája kedvezőtlen jelenség, de elsősorban az ad aggodalomra okot, ahogy és amilyen körülmények között az a réteg él, amelyből a gyermek és fiatalkorú bűnelkövetők többsége származik. A szakirodalom által hátrányos, illetve többoldalúan hátrányos helyzetű rétegnek nevezett társadalmi csoport életkörülményeinek javítása olyan sürgető társadalom- és szociálpolitikai feladat, amelyek megoldásának elodázása a bűnözés további növekedését idézheti elő. A felszólalók éppen ezért a megelőzésnek nemcsak a büntetőjogi, hanem egyéb eszközeiről is beszéltek.
A tanácskozás a Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) Jogi Szakosztályának és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bűnmegelőzési Tanácsnak egyaránt az első tudományos rendezvénye volt.
A tanácskozás résztvevőit köszöntő szavaiban dr. Horváth Tibor, az NME Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Tanszékének vezetője, a MAB Jogi Szakosztályának elnöke arról beszélt, hogy az 1984. november 8-i ülés a rendező szervek együttműködésének csak a kezdete és várható, hogy a jövőben Miskolc egyre több, a bűnügyi tudományok tárgykörébe tartozó téma megvitatásának lesz a színhelye.
Kötetünkben közöljük a már említett előadás mellett dr. Túrós András és dr. Vabrik László korreferátumait, az ülés vitavezetőjének, dr. Vigh Józsefnek az összegző megállapításait, valamint az elhangzott és az írásban megküldött hozzászólásokat.
A tanácskozáson elhangzott és a kötetünkben olvasható megállapítások, elemzések remélhetőleg hozzájárulnak egy differenciált (elkövetők, bűncselekménycsoportok, területi sajátosságok szerinti) bűnmegelőzési rendszer kialakításához.

TartalomGYERMEK- ÉS FIATALKORÚAK BŰNÜZÉSÉNEK VÁLTOZÁSA ÉS KAPCSOLATA A GAZDASÁGI, TÁRSADALMI FEJLŐDÉSÜKKEL
http://kriminologia.hu/files/0501vavro.pdf Dr. Vavró István előadása
http://kriminologia.hu/files/0502vabrik.pdf Dr. Vabrik László korreferátuma
http://kriminologia.hu/files/0503turos.pdf Dr. Túrós András korreferátuma
Hozzászólások
http://kriminologia.hu/files/0504vincze.pdf Vincze Tamás
http://kriminologia.hu/files/0505toth.pdf Dr. Tóth Péter
http://kriminologia.hu/files/0506gyorok.pdf Dr. Győrök Ferenc
http://kriminologia.hu/files/0507nemeth.pdf Németh Zsolt
http://kriminologia.hu/files/0508vegh.pdf Végh József
http://kriminologia.hu/files/0509kovacs.pdf Dr. Kovács Dénes
http://kriminologia.hu/files/0510orell.pdf Dr. Orell Ferenc
http://kriminologia.hu/files/0511toth.pdf Dr. Tóth Tihamér

http://kriminologia.hu/files/0512vavro02.pdf Dr. Vavró István válasza
http://kriminologia.hu/files/0513vigh.pdf Dr. Vigh József zárszava
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.