Kriminológiai Közlemények 44 - 45.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA nagy érdeklődéssel kísért, szakmailag igen izgalmas előadás a napjai tik társadalmában kialakuló olyan mozgásfolyamatokat elemzi, melyek nagy valószínűséggel hatnak az ezredforduló társadalmát meghatározó alapvető viszonyokra, emberi közösségekre, és az emberek közötti kapcsolatrendszerekre is.
A Magyar Kriminológiai Társaság 1991. május 30-án tartotta évi rendes beszámoló közgyűlését, a hagyományoknak megfelelően összekapcsolva egy tudományos téma megvitatásával.
A közgyűlést sajnos nem kísérte a korábbi években megszokott érdeklődés, így csak az elhalasztott közgyűlés vált határozatképessé. A Társaság anyagi gondjaira tekintettel, a közgyűlés az 1992. évi tagsági díj összegét 300 Ft-ban határozta meg. Minden tagtársunk megkapta az Irk Albert Emlékkötetet.
A Társaság Igazgató Tanácsa az 1984-ben alapított Vámbéry Rusztem Emlékérem I. fokozatával a bűnügyi tudományok, a jogszociológia és a jogbölcselet terén kifejtett kiemelkedő tevékenységéért Sajó Andrást, az állam- és jogtudományok doktorát, az Emlékérem II. fokozatával a büntető eljárásjog és a viktimológia területén kifejtett tudományos tevékenységéért Kratochwill Ferencet, az állam- és jogtudományok kandidátusát részesítette elismerésben. A Vámbéry Rusztem Emlékérem ünnepélyes átadására a közgyűlésen került sor.
A közgyűlés a beszámolóval kapcsolatos napirend megtárgyalásán kívül a drogproblémák és a bűnözés összefüggéseit vitatta meg. A bevezető előadást Lévai Miklós egyetemi adjunktus tartotta "A kábítószerrel visszaélés és a bűnözés összefüggései egy empirikus vizsgálat alapján" címmel.
A kutatási program sikeres lefolytatását az ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ anyagi támogatása segítette. A szerző az 1988-90. között végzett vizsgálat főbb megállapításai mellett áttekintést adott a drog-abuzus elméleti kérdéseiről is. Az előadást élénk vita követte, melyből egyértelműen kitűnt, hogy mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek véleménye megegyezik abban, hogy a kábítószerrel visszaélés napjaink egyik legsúlyosabb következményekkel fenyegető társadalmi problémájává válhat, ha időben nem találjuk meg a megfelelő társadalompolitikai eszközöket.

Tartalom"A társadalmi-politikai változás és a bűnözés - a XXI. század kihívása" című XI. Nemzetközi Kriminológiai Kongreszszusra szóló első felhívás

A BŰNÖZÉS ÉS AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS AZ EZREDFORDULÓN
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0ZS1iejZHcllKV1k&authuser=0 Szabó Dénes: Milyen lesz a bűnözés és az igazságszolgáltatás az ezredfordulón?

A KÁBÍTÓSZERREL VISSZAÉLÉS ÉS A BŰNÖZÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0TXBqRmoxbzlIeW8&authuser=0 Lévai Miklós: A kábítószerrel visszaélés és a bűnözés összefüggései egy empirikus vizsgálat alapján

Beszámoló a Magyar Kriminológiai Társaság 1990-1991. évi tevékenységéről
A Vámbéry Rusztem Emlékérem 1991. évi kitüntetettjei
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.