Kriminológiai Közlemények 42.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóAz 1991. nyarán megvalósult kéthetes angliai tanulmányutunk rendkívül sikeres volt. Kilenc elméleti előadást hallgattunk meg, négy régió pártfogó felügyeleti munkájával ismerkedtünk, résztvettünk büntető tárgyalásokon, börtönlátogatásokon, és megismerkedhettünk a NACRO munkájával is. Tapasztalatainkról részletes beszámolóval adtunk számot vendéglátóinknak. Bízunk abban, hogy itthon hamarosan sor kerül egy olyan átfogó büntető jogi reformra, amelynek során az e kötetben összefoglalt tapasztalatok hasznosíthatók lesznek, munkánk, és az angol kormány segítsége csakis ez zel érheti el célját.
Szeretnénk köszönetet mondani a tanulmányút előkészítéséért, lebonyolításáért és a kedves vendéglátásért Alan Brooke Turner úrnak, Carin Pimlott asszonynak, Roy Wamsley úrnak és Eryl Hall Williams professzor úrnak. Köszönettel tartozunk a pártfogói irodák vezetőinek és munkatársainak. Ők avattak be a pártfogó szervezet működési titkaiba, megismertettek sokarcú napi gyakorlatukkal, megosztották velünk gondjaikat. Köszönet tehát Graham W. Smith úrnak és munkatársainak az Inner London Probation Service-ben, Anna Mace asszonynak és munkatársainak a West Yorkshire Probation Service-ben, Jack Holland úr nak és munkatársainak a Hampshire Probation Service-ben, valamint Conroy Grizzle úrnak és munkatársainak az Avon Probation Service-ben szerzett ismeretekért. Köszönet Jean Goose asz-szonynak, John Haines, Jim Boyle, Mike Hough és George Mair uraknak az érdekes és nagyon tanulságos előadásokért. Végül köszönjük Vivian Stern asszonynak és munkatársainak a lehetőséget, hogy megismerkedhettünk a NACRO munkájával.

TartalomALTERNATÍV BÜNTETÉSI FORMÁK ÉS A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET ANGLIÁBAN ÉS WALESBEN
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0MTZIQU5FQ2wyaWc&authuser=0 Palánkai Tiborné: Hogyan büntessünk a jogállamban, avagy hogyan váltható "apróbb pénzre" a büntetőjogi paradigmaváltás?
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0NFg1cW5YeWxuZ00&authuser=0 Lévai Miklós: A büntetőjogi jogkövetkezmények rendszere Angliában és Walesben; kriminálpolitikai tanulságok
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0cWZYbHJ2NWhsTHc&authuser=0 Zamecsnik Péter: ítélkezési gyakorlat
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0MEtCZnZfN3o0Xzg&authuser=0 Varga Edit - Pócsik Ilona: A pártfogó felügyeleti rendszer szervezete, szerepe az angol büntetőpolitikában
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0UllPNm5uWFF2VzQ&authuser=0 Kerezsi Klára: Szociális munkás-e a pártfogó felügyelő?
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0SjVDdzdfMmVHTFE&authuser=0 Boros János: Börtönlázadások Nagy-Britanniában
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0d1Nka3pMX2lrbms&authuser=0 Huszár László: Reformtörekvések az angol börtönrendszerben
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0UVZ4dzI3bGMyWkU&authuser=0 Kövér Ágnes: A független, önkéntes szervezetek szerepe az angol büntető igazságszolgáltatás rendszerében
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.