Kriminológiai Közlemények 40 - 41.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA vitaülés témájának különös aktualitást ad, hogy az ENSZ Közgyűlése által 1989. november 20-án elfogadott, A Gyermek Jogairól Szóló Egyezményt, a Magyar Köztársaság képviselője 1990. március 14-én aláírta, bár az egyezmény ratifikálására azóta sem került sor.
A gyermekek jogainak és érdekeinek fokozott védelme minden társadalomban azon a felismerésen alapul, hogy egy jövőjét biztosítani kívánó emberi közösségnek mindig kiemelt figyelmet kell for¬dítania a felnövekvő generációra, s minden eszközzel biztosítania kell a gyermekek számára a korukból eredő speciális védelmet és gondoskodást.
A veszélyeztetett gyermekek számának növekedésével, a számszerűségükben is növekvő gondokkal kapcsolatban, azt mindenképpen látni kell, hogy a családi viszonyok területén jelentkező problémák jórésze nem oldható meg jogi és adminisztratív eszközökkel. A jog ugyan deklarálhatja a gyermekek
érdekeit, a család fontosságát, de biztosítani nem tudja. A gyermek- és családvédelem egésze, bár függ a jogi szabályozás természetétől, főleg a gyermekeknek és a szülőknek megfelelő feltételeket teremteni akaró politikai és kormányzati hatalom szándékától és elszántságától függő társadalom- és szociálpolitikai eszközökön, s az ennek alapján létrejövő segítő szolgáltatások létezésén múlik - és nem csupán jogi eszközökön.
A vitaülés során az előadásokban és a hozzászólásokban egyaránt az a - vitaülés megrendezését is indokló - vélemény kapott fő hangsúlyt, hogy egyrészt a jogi szabályozás kormányzati szintű elképzelései sorozatosan nem kapnak szakmai és társadalmi nyilvánosságot, másrészt ezen elképzelések jelentősen eltérnek a szakmai és társadalmi szándékoktól, harmadrészt a szolgáltatásokra vonatkozó szakmai és a kormányzati elképzelések sincsenek fedésben egymással.
Kiadványunk közreadásával e döntő véleménykülönbséget kívántuk egymás mellé állítva, a szakmai és a társadalmi közvélemény elé tárni. Az olvasó joga és feladata annak eldöntése, hogy a vita résztvevői hozzá tudtak-e járulni egy szakmailag és társadalmilag elfogadható szemléletű jogszabály megszüntetéséhez, vagy véleménynyilvánításuk lingvisztikai hasznú játék volt csupán a szavakkal, közhelyekkel.
Egy biztos: az ülés résztvevői "hozott anyagból" dolgoztak: a Népjóléti Minisztérium 1990. decemberi tervezetéből. Egy hónappal előbb, vagy egy hónappal később a vitatott tervezettől homlokegyenest eltérő szemléletű változattal ismerkedhettek /volna/ meg. A vitaülés során tehát nem a hivatalos jogszabály-tervezet, hanem egy tervezet kapcsán fejthették ki a hozzászólók azon nézeteiket, amelyeket a "kodifikációs munka során" nem tehettek meg.
Az olvasóra bízom annak eldöntését, hogy a hozzászólók szándéka a tervezet elparentálása, vagy a tervezet hiányosságainak kiküszöbölésére irányuló jobbító szándékú közreműködés volt-e. A kérdés eldöntésének megkönnyítésére a kötet tartalmazza a vita tárgyát képező törvénytervezet
szövegét.
A Fórum rovatban ezúttal a témához szorosan kapcsolódó tanulmányt közlünk az amerikai gyermekvédelemről.
Az 1991. április 19-én, a Társaság a Büntetésvégrehajtási Szekcióval közösen szervezett ülésének napirendjén kriminálpedagógiai téma szerepelt. Volentics Anna az antiszociális fejlődés irányú fiatalok oktatására vonatkozó kutatásának lefolytatását az ÁLLAMI BIZTOSÍTÓ anyagi támogatása jelentős mértékben megkönnyítette.
A társadalmi előnyök és hátrányok elosztásának többféle csatornája közül az egyik legfontosabb az iskola. Volentics Anna, a nevelőintézetekben folyó oktatást elemző vizsgálatából egyértelmű, hogy az fogaskerékszerűen illeszkedik a társadalom perifériájára sodródást elősegítő egyéb mechanizmusokba. A kevesebb társadalmilag fontos ismerettel felvértezett, életkorának, ismereteinek nem megfelelő tantárgyi struktúrában, oktatási módszerekkel képzett nevelőintézeti növendéket az oktatási szisztéma is szinte törvény szerűen alacsonyabb rendűvé szocializálja. Erősí ti a marginalizálódást, ahelyett, hogy speciális eszközeivel a korábban felhalmozódott szociális-kulturális hátrányok kompenzálására törekedne. S ezt a célt nem azzal érjük el, ha a korábbi javítóintézeteket nem kis eufemizmussal speciális gyermekotthonokká kereszteljük át...

Tartalom


VITA A GYERMEKEK JOGAIRÓL, VALAMINT A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYTERVEZETRŐL
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0cEdRaUtyUUFNT0k&authuser=0 Vilusz Antónia: Egy szakmailag "tisztelettudó" összefoglaló
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0MERjd2x2OEdzM0E&authuser=0 Kardos Gábor: Néhány megjegyzés a gyermekek jogairól, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi gondoskodásról szóló törvény 1990. decemberi tervezetéről
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0LWRFbTNRQXdBZzA&authuser=0 Somlai Péter: A "társadalmi gyermekvédelemről"
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0TEZaTjhXVVU4Nm8&authuser=0 Fazekas Marianna: A gyermekvédelem igazgatási kérdései a gyermekvédelmi törvény tervezetében
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0N0V2Q1dKV2pkdTg&authuser=0 Gedeon Andor: Az SZMME állásfoglalása a gyermekvédelmi törvénytervezetről
Hozzászólások:
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0aWJtSktWby1rRGM&authuser=0 Laczkovics Mária
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0NXJVWWsweVk0U1U&authuser=0 Vincze Dezsőné
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0clNlUlZJS1RVN1E&authuser=0 Dér Mária
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0Sm1rdkptTHZzaUU&authuser=0 Kollman J. György
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0VXNJcU5OcTdiZ3M&authuser=0 Kerezsi Klára
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0Z3gxSmpiWjl5d00&authuser=0 Talyigás Katalin

AZ ANTISZOCIÁLIS FEJLŐDÉSIRÁNYÚ FIATALOK OKTATÁSÁNAK KÉRDÉSEI
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0U3RSbVdqRVRQeDA&authuser=0 Volentics Anna: Az antiszociális fejlődésirányú fiatalok oktatásának kérdései
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0SWtkZkprUTExaU0&authuser=0 Blumenfeld Gyuláné véleménye
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0VlRXZHUtV25RM00&authuser=0 Hevényi Attila véleménye
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0REd5RkxMZnNaUTg&authuser=0 Czár Margit hozzászólása

FÜGGELÉK:
A gyermekek jogairól, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi gondoskodásról szóló törvény tervezete /1990. december/

FÓRUM:
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0QzEtanlhdU5RNDQ&authuser=0 Kerezsi Klára: Gyermekvédelem Maryland államban /USA/


A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.