Kriminológiai Közlemények 38 - 39.

Szerző: Válogatott szerzők

ElőszóA vita igen feszült politikai légkörben zajlott - a taxisblokád feloldásának második napján. Sajnos a lejegyzett, írott anyagok ritkán tükrözik a megismételhetetlenül feszült viták parázs hangulatát. Bármennyire sajnáljuk, most is így történt.
SZABÓ GYŐZŐ, országos rendőrfőkapitány, referátumában a bűnözés mennyiségi és minőségi mutatóinak alakulását vetette össze a rendőrség helyzetével. Megállapította, hogy már a jelenlegi bűnözési szint is meghaladja a rendőri szervek bűnüldöző kapacitását.
Az ülés óta nyilvánosságra kerültek az 1990-es év bűnügyi helyzetét mutató adatok, melyek egyértelműen alátámasztják a referátum megállapításait. Elengedhetetlen szükség van a rendőrség irányítási rendszerének, szervezetének, technikai felszereltségének javítására, a személyi állomány szakmai színvonalának emelésére. Nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy elfogadható közbiztonsági állapotok csak akkor teremthetők, ha a költségvetés jelentős összegeket szán a rendőrség fejlesztésére.
KORINEK LÁSZLÓ, belügyi helyettes államtitkár, előadásában a rendőrség szereptévesztésének okait vette számba, s a rendőrséggel kapcsolatos fejlesztések új, kívánatos stratégiáját vázolta fel. Az elmúlt évtizedek során a rendőrség munkájában a közbiztonsági feladatainak ellátását háttérbe szorította a politikai jellegű tevékenység, s így a bűnüldözés politikai szándékoknak rendelődött alá. A nyilvánosság és a társadalmi ellenőrzés kizárásával működő rendőrség tisztázatlan szerepmeghatározásának egyenes következményeként értékelhető a rendőrség elbizonytalanodása is a politikai rendszerváltás időszakában. A demokratikus átalakulás eredményeképpen megteremtődtek azok a feltételek, amelyek között a rendőrség tevékenysége új alapokra helyezhető; a hatalomhoz és az állampolgárokhoz való viszonya a jogállamiság követelményeinek megfelelően rendezhető. Az anyag olvasásakor egy új szerepű, a kor és Európa követelményeinek megfelelő rendőrség képe bontakozik ki előttünk, mely mielőbbi megvalósulására annál is inkább szükségünk van, mert a közbiztonság helyzete a lakosság közérzetének, az élet minőségének egyik meghatározó eleme.

TartalomA KÖZREND ÉS A KÖZBIZTONSÁG AKTUÁLIS KÉRDÉSEI.
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0WjZGbDhkVUprRVk&authuser=0 Szabó Győző előadása
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0M3lQQ0doakYwdFk&authuser=0 Korinek László előadása

https://drive.google.com/file/d/0ByCQPCs31-v0dDBwV2xOUXFJb2M/view?usp=sharing A BETÖRÉSES LOPÁS SÉRTETTJE - EGY EMPIRIKUS VIZSGÁLAT TANULSÁGAI
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0dUFxQUJlNUg1QUk&authuser=0 Fehér Lenke előadása
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0RUZYWlFZWS1qQW8&authuser=0 Kratochwill Ferenc előadása
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0dmhrcFpXTkxKTms&authuser=0 Tóth Tihamér előadása
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0S1dvMUtGX2NIaFk&authuser=0 Vigh József zárszava

FÓRUM
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0dUE0dUQ3aFVTWFk&authuser=0 Vág András: A rendőrség és a sértett kapcsolata a rendszerváltás időszakában - egy empirikus vizsgálat tanulságai
https://drive.google.com/open?id=0ByCQPCs31-v0ZEtqVWdKc3BFYXM&authuser=0 Zamecsnik Péter: Eltérő hagyományok, hasonló gondok (Beszámoló az Angol- Magyar Büntetőpolitikai Vitafórumról)
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.