Kriminológia és büntető-igazságszolgáltatás a XXI. században c. egész napos konferencia

A Magyar Kriminológiai Társaság és
a Magyar Kriminológiai Társaság PhD-szekciója
2019. november 15-én, pénteken
Kriminológia és büntető-igazságszolgáltatás
a XXI. században

címmel egész napos konferenciát rendez az ELTE ÁJK
V., Egyetem tér 1-3. alatti épületében.
A rendezvényre tisztelettel meghívjuk, aktív részvételére számítunk!

Tran Dániel és Szontagh Veronika
az MKT PhD-szekciójának társelnökei

Gönczöl Katalin
elnök


PROGRAM
08:30-09:00 – Regisztráció
P L E N Á R I S Ü L É S
Helyszín: Vécsey auditórium (VIII. terem)
09:00-09:15 – Gönczöl Katalin elnöki köszöntője
09:15-10:00 – A korrupció hatása a piacgazdaságra, az innovációra
Előadó: Bojár Gábor, a Graphisoft és az Aquincumi Technológiai Intézet alapítója
10:00-10-15 Kávészünet
10:15-11:45 A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács által szervezett panel Helyszín: Vécsey auditórium (VIII. terem)
Elnök: Hatala József rendőr altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke
Előadó: Molnár István Jenő CPTED-szakértő: Az építészeti bűnmegelőzés újraértelmezése és legújabb módszertana
11:45-13:00 Ebédszünet
13:00-14:00 Kerekasztal-beszélgetés a bírói függetlenség szervezeti feltételeiről
Helyszín: Vécsey auditórium (VIII. terem)
Moderátor: Fleck Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Jog- és Társadalomelméleti Tanszék)
Beszélgetőpartnerek: Matusik Tamás, az Országos Bírói Tanács tagja, nyomozási bíró; Vadász Viktor, az Országos Bírói Tanács elnöke, büntető ügyszakos csoportvezető bíró; Keviczki István ügyvéd, volt büntető ügyszakos bíró
14:00-14:15 – Kávészünet
14:15-15:55 Plenáris előadások
Helyszín: Vécsey auditórium (VIII. terem)
Elnök: Kadlót Erzsébet ügyvéd, a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára
Ivány Borbála ügyvéd (Magyar Helsinki Bizottság): Kirendelt védői rendszer
Nagy László Tibor osztályvezető, tudományos főmunkatárs (OKRI): A garázdaság megítélésnek nehézségei a büntető-igazságszolgáltatásban
Pápai-Tarr Ágnes egyetemi adjunktus (DE ÁJK Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék): Az elkövető személyének/személyiségének vizsgálata a büntetéskiszabási folyamatban
Sivadó Máté r. őrnagy, egyetemi adjunktus (NKE RTK Kriminológiai Tanszék): Marihuána termesztő bűnszervezet felszámolása Budapesten és környékén
Viszló Sára jogi előadó (Magyar Helsinki Bizottság): A látszat fontossága – Hogyan jelennek meg a gyanúsítottak és a vádlottak a tárgyalóteremben, a nyilvánosság előtt és a médiában?
15:55-16:10 – Kávészünet
16:10-18:30 – Az MKT Kriminológia és Bűnügyi Tudományok PhD- és fiatal oktatói szekció tagjainak előadásai
I. P A N E L
Kiberbűnözés, gyermek- és családjogi vonatkozású jelenségek
és a helyreállító igazságszolgáltatás
Helyszín: II. emelet, V. terem
Elnök: Tran Dániel, a PhD-szekció társelnöke, ügyvéd, PhD-hallgató (ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék)
Dornfeld László PhD-hallgató (ME Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Jámborné Róth Erika): Bűnmegelőzés a kibertérben
Kormos Norbert PhD-hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Inzelt Éva): Kiberbűnözés
Garai Renáta PhD-hallgató (KRE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Domokos Andrea, Filó Mihály): Kapcsolati erőszak
Nagy Melánia PhD-hallgató (PTE ÁJK Doktori Iskola, konzulens: Herke Csongor, Gál István László): A gyermekek büntetőjogi felelősségre vonásának sajátosságai
Szabó András PhD-hallgató (PTE ÁJK Doktori Iskola, konzulens: Nagy Zoltán András): A jóvátétel következményei elkövetői oldalról

II. P A N E L
Büntetőjog, büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási jog, a büntetőjog filozófiája
Helyszín: Navratil gyakorló (I. em. 118.)
Elnök: Tóth Mihály egyetemi tanár (KRE ÁJK Büntető Anyagi, Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszék)
Bakonyi Mária doktorjelölt (PTE ÁJK Doktori Iskola, konzulens: Tóth Mihály):
A bíróság elé állítás feltételeinek változása az 1973. évi I. törvénytől napjainkig

Gula Krisztina PhD-hallgató (PPKE JÁK Doktori Iskola) konzulens: Tóth Mihály): A kényszergyógykezelés régi-új szabályozása a büntetőjogban

Deák Milán PhD-hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Morvai Attila): A bizalmi vagyonkezelés büntetőjogi értékelése
Véger Alexandra PhD-hallgató (PPKE Jog- és Államtudományi Doktori Iskola, konzulens: Békés Ádám, Vókó György): A fogvatartottak jogorvoslati rendszere a bv. törvény szerint
Csontos Laura PhD-hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Hack Péter, Holé Katalin): Absztrakt igazságelméletek
Hajdu Eszter PhD-hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Hack Péter): A téves bírói ítélet
III. P A N E L
Elméleti kriminológia, bűnmegelőzés és kriminálpolitika
Helyszín: Földszint A/1. gyakorló
Elnök: Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár (ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék)
Dési Ádám PhD-hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Lévay Miklós): Karneváli hangulat és kábítószerek a hazai fesztiválokon
Szalai Alida PhD-hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Borbíró Andrea): Gazdasági érdekek és őslakos közösségek a globális délen – a társadalmi és a környezeti károkozás által kiváltott ellenállás állami kontrollja
Bezsenyi Tamás PhD-hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Lévay Miklós): Betöréseket utánzó rendőrökből olajozást tanító honvédekig
Bálint Réka PhD-hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Lévay Miklós): Az emberkereskedelem elleni kampányok hatásai
Szabó László András PhD-hallgató (NKE Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, konzulens: Koller Boglárka): A kriminálpolitika megváltozásáról tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben Magyarországon 2015 után
Fejes Ida PhD-hallgató (ELTE Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola, konzulens: Gönczöl Katalin, Borbíró Andrea): Bűnmegelőzés az iskolában – stratégiai kihívások a nemzeti bűnmegelőzésben
Ivanics Zsófia PhD-hallgató (NKE Rendészettudományi Doktori Iskola, konzulens: Ruzsonyi Péter): A fegyház, mint közüzem? A fogvatartotti munkáltatás és annak célrendszere az 1945 előtti országgyűlési dokumentumok tükrében
Időpont:
2019-11-15 00:00
Csatolmány:
meghivo_2019.10.16.pdf
A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.