Elnökség és Tisztségviselők

Készült: 2011-04-27 08:09:43
Elnökség és tisztségviselők

Az Elnökség a Magyar Kriminológiai Társaság operatív szerve, amely két közgyűlés között látja el az irányító feladatokat, illetve gondoskodik a Társaság tudományos programjának elfogadásáról és megvalósításáról. Ülésein részt vesznek a Felügyelő Bizottság tagjai, valamint a Társaság szakmai szekcióinak vezetői is. Az Elnökség tagjait és elnökét, aki egyben a Társaság elnöke is, valamint a Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja öt évre. A jelenlegi Elnökséget a Társaság 2016. februári tisztújító közgyűlése választotta meg.

ELNÖKSÉG

Örökös tiszteletbeli elnök
Dr. Szabó András (✝), volt alkotmánybíró

Elnök
Dr. Gönczöl Katalin professor emerita, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Kriminológiai Tanszék

Főtitkár
Dr. Kadlót Erzsébet ügyvéd, címzetes egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem AJTK

Tagok

B. Aczél Anna pszichológus, Rákospalotai Javítóintézet

Dr. Bánáti János ügyvéd, a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

Dr. Barabás Andrea Tünde egyetemi tanár, kriminológus, az OKRI Kutatásszervezési, Dokumentációs és Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszékének vezetője

Dr. Bárándy Péter ügyvéd, volt igazságügy-miniszter

Dr. Bárd Petra PhD, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék; osztályvezető, tudományos főmunkatárs, Országos Kriminológiai Intézet, Büntető Jogtudományok Osztálya

Dr. Borbíró Andrea PhD egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék

Dr. Finszter Géza professor emeritus, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék, főszerkesztő-helyettes, Belügyi Szemle

Dr. Hack Péter habilitált egyetemi docens, ELTE ÁJK Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Dr. Hatvani Erzsébet igazgatóhelyettes, Rákospalotai Javítóintézet

Dr. Kerezsi Klára egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, főtanácsos, tudományos tanácsadó, Országos Kriminológiai Intézet

Dr. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék, volt alkotmánybíró

Dr. Németh Zsolt PhD, ny. rendőr ezredes, főiskolai tanár, egyetemi docens, NKE, Rendészettudományi Kar, Bűnügyi Tudományok Intézete, Kriminológiai Tanszék

Csemáné Dr. Váradi Erika PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem ÁJK, Büntetőjogi és Kriminológiai Intézeti Tanszék

Dr. Virág György PhD igazgatóhelyettes OKRI, egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék

Dr. Vig Dávid egyetemi adjunktus, ELTE ÁJK Kriminológia Tanszék

TITKÁROK

Pénzügyi és adminisztratív titkár

Dr. Csontos Laura ügyvédjelölt, PhD hallgató, ELTE Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék

Szakmai titkár

Dr. Kiss Tibor kriminológus, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszékének oktatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont, Kiberbiztonsági Kutatóintézet kutatója

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

Elnök

Dr. Müller Anikó, ügyvéd


Tagok

Dr. Bócz Endre ny. főügyész, az állam- és jogtudományok kandidátusa

Dr. Turi András, nyugalmazott ügyész

A weboldalunk sütiket használ a felhasználói élmény fokozása érdekében.